Nieuws

Geslaagde Open Monumentendag

Het was druk en het was gezellig: in een prima sfeer is de tweede zaterdag in september verlopen. Van de 65 deelnemers en van ruim 13.000 bezoekers kwamen vele positieve en enthousiaste reacties. Op de fiets, met diverse activiteiten en gastvrije openstellingen liet het erfgoed van ons eiland zich goed bekijken en het was de moeite waard.

Lees verder

Het Burgerweeshuis in Zierikzee

Interview van Chris en Theresia Braat & Burgerweeshuis Zierikzee door het Landelijke bureau voor OMD.

Aan de Poststraat 45 in Zierikzee vind je, tegenover de grote kerk, het Burgerweeshuis. Een statig gebouw waarvan het bouwjaar niet exact bekend is. Wél weten we dat voordat het een weeshuis werd, het in het bezit was van Susanna Maria Loncque, een dame op stand. In 1862 werd het pand onder leiding van zes regentessen aangekocht en omgevormd tot het weeshuis in Zierikzee. Doordat de levenskwaliteit verbeterde, stierven er -gelukkig- minder mensen en verloor het weeshuis halverwege de twintigste eeuw zijn noodzaak. Kunstenaarskoppel Ad en Tessa Braat kochten daarom in 1960 het huis en maakten er een thuis van voor hun drie kinderen. Chris Braat, één van de drie kinderen, woont er nog steeds samen met zijn vrouw Theresia.

Lees verder

Subsidie voor woonhuismonumenten (rijksmonumenten)

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.

Lees verder

RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.

Lees verder

BNG Bank Erfgoedprijs 2020

Op 23 september werd op Landgoed Middachten (gemeente Rheden) voor de tiende keer de BNG Bank Erfgoedprijs 2020 bekendgemaakt. En helaas, wij zijn niet in de prijzen gevallen. De eer ging dit jaar naar de gemeente Noordenveld. De publieksprijs ging naar de gemeente Appingedam.

Gefeliciteerd! 🎉
Wethouder Jacqueline van Burg: “Jammer dat we de prijs niet hebben gewonnen. Het was een eer om genomineerd te zijn. Dit betekent dat Schouwen-Duiveland opvalt door haar erfgoed en hoe iedereen hier op het eiland ermee omgaat. Uiteraard blijven we ons op dezelfde wijze inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Iedereen ontzettend bedankt die zich op welke wijze dan ook inzet voor behoud van ons erfgoed op Schouwen-Duiveland.”

Lees verder

Efgoedprijs 2018

De besteding van de Erfgoedprijs van 2018 :
Deze prijs is in 2018 uitgereikt aan Baukje Bijlsma voor haar inzet en betrokkenheid bij het erfgoed van Zierikzee en Schouwen-Duiveland.
In en op de Dikke Toren staat nu een windroos (richtingenwijzer), gemaakt door de kunstenaar Kianoosh Gerami.
Uitgevoerd in aluminium kan de bezoeker nu in vier richtingen de hele wijde omgeving aangeduid zien.
Beneden in een cirkel van 360° en boven op de toren in vier delen: oost, noord, west, zuid

Lees verder

Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland Erkend Restauratiebedrijf

Al geruime tijd verzorgt bouwbedrijf Boogert uit Oosterland het beheer van de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Schouwen-Duiveland. Hieronder vallen ook meerdere rijksmonumenten zoals molens, torens en het Stadhuismuseum in Zierikzee. Werken aan rijksmonumenten vergt bijzondere vaardigheden en Bouwbedrijf Bogert neemt dat blijkbaar serieus. In 2019 is, met ondersteuning van een afstuderende HBO-er bouwkunde van de Avans Hogeschool uit Tilburg, een traject ingezet om erkend te worden als restauratie bouwbedrijf. Onlangs is bekend geworden dat Bouwbedrijf Boogert voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden en de erkenning dus heeft verkregen. Met deze erkenning is het aantal erkende restauratie bouwbedrijven in Zeeland verdubbeld. Aannemersbedrijf Leenhouts uit Oostburg is al jarenlang erkend restauratie bouwbedrijf en heeft van harte meegewerkt aan de erkenning van Boogert.

Lees verder

Forse rijkssubsidie voor restauratie Kademuren Oude Haven te Zierikzee

In mei 2019 werd door de Minister van OCW de subsidieregeling voor grote restauraties van rijksmonumenten gepubliceerd. Restauratiesubsidie voor rijksmonumenten worden jaarlijks door de provincies toegekend, maar door de benodigde subsidies passen grote restauraties vaak niet binnen de beschikbare budgetten van de provincies. Voor deze incidentele regeling werd een totaalbedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld.
Hoewel in Zeeland binnen enkele jaren wel enkele grote restauraties moeten worden uitgevoerd waren de plannen hiervoor nog niet voldoende uitgewerkt. Eén restauratieplan was inmiddels zover gereed dat het wel tijdig kon worden ingediend, namelijk voor 16 september 2019. Dit betrof het restauratieplan voor de Kademuren aan de Oude Haven te Zierikzee. Daarna werden de plannen beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarvoor een termijn van 22 weken was gesteld.
Op 19 maart jl. maakte de RCE bekend welke aanvragen konden worden gehonoreerd en daaruit bleek dat de enige Zeeuwse aanvraag, van de gemeente Schouwen-Duiveland, op een subsidie kon rekenen van € 1.719.624,=.
Lees verder

SLOOP NAPOLEONSCHUUR DRIE MAANDEN UITGESTELD

Na het overleg op 4 maart 2020 met de initiatiefgroep die strijdt voor het behoud van de Napoleonschuur bij Scharendijke heeft wethouder Jacqueline van Burg bekend gemaakt dat de voorgenomen sloop van de schuur met drie maanden wordt opgeschort.

Lees verder