Erfgoedprijs Schouwen-Duiveland

De Erfgoedprijs wordt eens in de twee jaar toegekend door het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland op voordracht van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland. De prijs is een geldbedrag van € 2.500,=.

Doel van de Erfgoedprijs Schouwen-Duiveland:

Als doel van de prijs is geformuleerd: het belang van het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van de inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland.

De Erfgoedprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen, verenigingen, stichtingen of andere niet commerciële organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het cultureel erfgoed op Schouwen-Duiveland en voldoen aan één of meerdere onderstaand genoemde criteria:

 

- Zij hebben zich ingespannen voor de restauratie en/of het in stand houden van een monument of cultureel object en/of culturele erfgoedactiviteiten.

- Zij hebben zich ingespannen om het monument of cultureel object voor de toekomst te bewaren door dit monument of cultureel object een nieuwe bestemming te geven.

- Zij hebben zich ingespannen om door middel van promotie en voorlichting de belangstelling voor monumenten en/of cultureel erfgoed te bevorderen.

- Zij hebben zich ingezet voor het behoud van het materiële en/of immateriële erfgoed op Schouwen-Duiveland en hebben daarmee het algemeen belang van het culturele erfgoed gediend.

 

Personen of organisaties die de Erfgoedprijs hebben gekregen kunnen eerst na 10 jaar opnieuw voor de Erfgoedprijs worden voorgedragen. Aanmeldingen behoren voorzien te zijn van een duidelijke en gemotiveerde toelichting. Ongemotiveerde toelichtingen worden niet in behandeling genomen. De toelichting is bij voorkeur niet langer dan twee A4- tjes.

 

De winnaar dient het aan de Erfgoedprijs verbonden geldbedrag aan te wenden voor de restauratie, het in stand houden of de promotie van een monument, cultureel object of een andere uitgaaf, gerelateerd aan het erfgoed op Schouwen-Duiveland en dient bereid te zijn over de besteding verantwoording af te leggen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Kandidaten voor de prijs

In 2024 is er weer een Erfgoedprijs. Kandidaten die voldoen aan de criteria kunnen zichzelf aanmelden of kunnen door derden worden aangemeld via het e-mailadres dat hiervoor beschikbaar is: erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl

Sinds het instellen van de prijs is de prijs gewonnen door:

2004: de heer B. Versluis – vrijwilliger Monumentenhaven Zeeland

2006: Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

2008: Stichting Historische Spelen

2010: Stichting Brouws Museum

2012: Stichting de Weverij

2014: Stichting Oude Zeeuwse Kerken

2016: Stichting der Heerlijkheden Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

2018: Mevrouw Baukje Bijlsma

2020: Geen prijs uitgereikt door Corona-maatregelen

2022: De heer Piet-Jan Landegent, Molen de Graanhalm 

Samenstelling voordrachtscommissie Erfgoedplatform

De commissie bestaat uit 7 leden die worden voorgedragen door de vertegenwoordigende organisaties in het Erfgoedplatform. De leden zijn

  • namens de Boerderijenstichting Zeeland: Anja van der Bijl;
  • namens de PKN-kerken Schouwen-Duiveland: Leendert van der Werf;
  • namens maritiem erfgoed: Dick Kooman;
  • namens de Vereniging Stad en Lande: Wilbert Stadhouders;
  • namens de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland: Regina Op de Beek;
  • namens de Vereniging De Zeeuwse Molen: Jeroen van Dijke.
  • De heer Piet-Jan Landegent, winnaar 2022

Namens het Erfgoedplatform is Dick Kooman voorzitter van de voordrachtscommissie.