Erfgoedprijs Schouwen-Duiveland

De Erfgoedprijs wordt eens in de twee jaar toegekend door het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland op voordracht van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland. De prijs is een geldbedrag van € 2.500,=.

Doel van de Erfgoedprijs Schouwen-Duiveland:

Als doel van de prijs is geformuleerd: het belang van het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van de inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland. De prijs is een waardering voor personen en/of organisaties die zich inzetten voor het behoud en herstel van het waardevolle erfgoed.

De Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan particulieren of organisaties die zich in de voorafgaande twee jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het cultureel erfgoed op Schouwen-Duiveland door:

 • hun inspanningen voor of bij de restauratie van een monument;
 • hun inspanningen om het monument voor de toekomst te bewaren door het een nieuwe bestemming te geven;
 • hun inzet om de belangstelling voor monumenten en monumentenzorg via promotie/voorlichting te vergroten;
 • hun inzet voor het behoud van het immaterieel erfgoed.

De winnaar moet het aan de prijs verbonden geldbedrag gebruiken ten behoeve van het erfgoed of de promotie daarvan.

Kandidaten voor de prijs

In 2024 is er weer een Erfgoedprijs. Kandidaten die voldoen aan de criteria kunnen zichzelf aanmelden of kunnen door derden worden aangemeld via het e-mailadres dat hiervoor beschikbaar is: erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl

Sinds het instellen van de prijs is de prijs gewonnen door:

2004: de heer B. Versluis – vrijwilliger Monumentenhaven Zeeland

2006: Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

2008: Stichting Historische Spelen

2010: Stichting Brouws Museum

2012: Stichting de Weverij

2014: Stichting Oude Zeeuwse Kerken

2016: Stichting der Heerlijkheden Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

2018: Mevrouw Baukje Bijlsma

2020: Geen prijs uitgereikt door Corona-maatregelen

2022: De heer Piet-Jan Landegent, Molen de Graanhalm 

Samenstelling voordrachtscommissie Erfgoedplatform

De commissie bestaat uit 7 leden die worden voorgedragen door de vertegenwoordigende organisaties in het Erfgoedplatform. De leden zijn

 • namens de Boerderijenstichting Zeeland: Peter de Koeijer;
 • namens de PKN-kerken Schouwen-Duiveland: Dinie Eerland;
 • namens maritiem erfgoed: Dick Kooman;
 • namens de Vereniging Stad en Lande: Wilbert Stadhouders;
 • namens de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland: Regina Op de Beek;
 • namens de Vereniging De Zeeuwse Molen: Fien van Reeven.
 • De heer Piet-Jan Landegent, winnaar 2022

Namens het Erfgoedplatform is Dick Kooman voorzitter van de voordrachtscommissie.