Nieuws

Efgoedprijs 2018

De besteding van de Erfgoedprijs van 2018 :
Deze prijs is in 2018 uitgereikt aan Baukje Bijlsma voor haar inzet en betrokkenheid bij het erfgoed van Zierikzee en Schouwen-Duiveland.
In en op de Dikke Toren staat nu een windroos (richtingenwijzer), gemaakt door de kunstenaar Kianoosh Gerami.
Uitgevoerd in aluminium kan de bezoeker nu in vier richtingen de hele wijde omgeving aangeduid zien.
Beneden in een cirkel van 360° en boven op de toren in vier delen: oost, noord, west, zuid

Lees verder

Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland Erkend Restauratiebedrijf

Al geruime tijd verzorgt bouwbedrijf Boogert uit Oosterland het beheer van de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Schouwen-Duiveland. Hieronder vallen ook meerdere rijksmonumenten zoals molens, torens en het Stadhuismuseum in Zierikzee. Werken aan rijksmonumenten vergt bijzondere vaardigheden en Bouwbedrijf Bogert neemt dat blijkbaar serieus. In 2019 is, met ondersteuning van een afstuderende HBO-er bouwkunde van de Avans Hogeschool uit Tilburg, een traject ingezet om erkend te worden als restauratie bouwbedrijf. Onlangs is bekend geworden dat Bouwbedrijf Boogert voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden en de erkenning dus heeft verkregen. Met deze erkenning is het aantal erkende restauratie bouwbedrijven in Zeeland verdubbeld. Aannemersbedrijf Leenhouts uit Oostburg is al jarenlang erkend restauratie bouwbedrijf en heeft van harte meegewerkt aan de erkenning van Boogert.

Lees verder

Forse rijkssubsidie voor restauratie Kademuren Oude Haven te Zierikzee

In mei 2019 werd door de Minister van OCW de subsidieregeling voor grote restauraties van rijksmonumenten gepubliceerd. Restauratiesubsidie voor rijksmonumenten worden jaarlijks door de provincies toegekend, maar door de benodigde subsidies passen grote restauraties vaak niet binnen de beschikbare budgetten van de provincies. Voor deze incidentele regeling werd een totaalbedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld.
Hoewel in Zeeland binnen enkele jaren wel enkele grote restauraties moeten worden uitgevoerd waren de plannen hiervoor nog niet voldoende uitgewerkt. Eén restauratieplan was inmiddels zover gereed dat het wel tijdig kon worden ingediend, namelijk voor 16 september 2019. Dit betrof het restauratieplan voor de Kademuren aan de Oude Haven te Zierikzee. Daarna werden de plannen beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarvoor een termijn van 22 weken was gesteld.
Op 19 maart jl. maakte de RCE bekend welke aanvragen konden worden gehonoreerd en daaruit bleek dat de enige Zeeuwse aanvraag, van de gemeente Schouwen-Duiveland, op een subsidie kon rekenen van € 1.719.624,=.
Lees verder

Publieksprijs Erfgoed; Stem op Schouwen-Duiveland!

Schouwen-Duiveland is genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2020. Naast een juryprijs wordt op 22 april ook een publieksprijs uitgereikt. Ben je ook trots op het erfgoed van Schouwen-Duiveland? Breng dan je stem uit via www.kunsten92.nl/activiteit/publieksprijs2020.


<h1>Publieksprijs erfgoed: stem op Schouwen-Duiveland!</h1>
Met haar…
•825 rijksmonumenten
•4 beschermde stads- en dorpsgezichten
•Bijna 400 gemeentelijke monumenten
•verschillende grote en kleine musea en expositieruimtes
•diverse activiteiten en evenementen
•en dankzij vele actieve stichtingen en verenigingen

… is het verleden op Schouwen-Duiveland nog steeds springlevend.

Lees verder

SLOOP NAPOLEONSCHUUR DRIE MAANDEN UITGESTELD

Na het overleg op 4 maart 2020 met de initiatiefgroep die strijdt voor het behoud van de Napoleonschuur bij Scharendijke heeft wethouder Jacqueline van Burg bekend gemaakt dat de voorgenomen sloop van de schuur met drie maanden wordt opgeschort.

Lees verder

Erfgoed & Ambacht Event

Vrijdag 20 maart 2020 vindt het Erfgoed & Ambacht Event plaats in de Janskerk te Utrecht. Hier kunt u terecht met vragen over restauratie of verbouwing van uw pand, maar ook hoe u uw historisch pand kunt inrichten of waar u materialen kunt krijgen Voor meer informatie zie www.erfgoedambacht.nl

Lees verder