Maritiem

Maritiem erfgoed is al het erfgoed dat een relatie heeft met water. Zowel op het water, onder water, als op het land. Dit erfgoed bestaat uit historische schepen, scheepswrakken maar ook uit havens, kades, bruggen, vaarwegen en pakhuizen. Zelfs onder water aangetroffen complete landschappen met prehistorische resten en verdronken middeleeuwse nederzettingen worden tot  het maritieme erfgoed gerekend. Deze vondsten zijn vaak uiterst goed geconserveerd.

Het varend erfgoed van het museum bestaat uit (in volgorde van de foto's):

 • de Hoogaars ARM 17, een garnalenvisser uit 1878 met een bijzonder spriettuig.
 • de Hoogaars De Geertrui, één van de mooiste hoogaarzen in Nederland, gebouwd in 1932, als motorhoogaars voor de visserij in de Zeeuwse wateren.
 •   de Zuidvliet, de eerste gemotoriseerde veerboot van de Zeeuwse veerdiensten, gebouwd in 1913.
 • de Leendert Abrahampolder, een peilvlet uit 1953 waarmee rondvaarten worden gemaakt door de haven van Zierikzee.
 •  de Loodsjol, een scheepje waarmee loodsen in de Scheldemonding naar zeeschepen worden gebracht.
 • de Boeier de Vabel  uit 1890

Informatie

Schouwen-Duiveland kent een aantal historische haventjes. Deze zijn (op volgorde van de foto's):

 • Burghsluis
 • Zierikzee
 • Flaauwershaven (Kerkwerve)
 • Viane   (Duiveland)
 • Vluchthaven bij Zijpe/Bruinisse
 • Beldert (verdwenen haventje bij Dreischor)
 • Brouwershaven