Bent u eigenaar van een monument?

Voor eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten zijn er, naast de wettelijke verplichtingen voor vergunningen, verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

welstandsnota

Welstandsnota 2023

Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland de Welstandsnota 2024 vastgesteld. Daarmee is de vorige Welstandsnota komen te vervallen. In de nieuwe Welstandsnota zijn criteria opgenomen die ook gevolgen hebben voor de eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze gevolgen hebben vooral betrekking op duurzaamheidmaatregelen.

Op de pagina’s 15 en 16 wordt aangegeven dat monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten onder welstandsniveau vallen (hoogste welstandsniveau). De wijziging betreft met name het toepassen van kunststof, dat slechts in bepaalde gevallen wordt toegestaan. Eerder was dit niet toegestaan. 

Op de pagina’s 36 en 37 worden de criteria genoemd voor het plaatsen van zonnecollectoren, zonnepanelen en zonneboilers op de daken van rijks- en gemeentelijke monumenten en panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijks- en gemeentelijke monumenten. Eerder waren deze voorzieningen niet toegestaan en het onderscheid tussen rijks- en gemeentelijke monumenten is komen te vervallen.

Interessant, maar niet gewijzigd, zijn de diverse toetscriteria, vanaf pagina 40 t/m 47, waarbij criteria voor diverse onderwerpen apart zijn vastgelegd voor monumenten en voor panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit geldt eveneens voor reclames aan gevels of vrijstaand in de openbare ruimte, aan of bij monumenten. Zie daarvoor de pagina’s 54 en 55 van de Welstandsnota 2023.

De Welstandsnota 2023 staat op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland:  https://www.schouwen-duiveland.nl/fileadmin/Schouwen-Duiveland/Pdf/Beleidsstukken/RenM/welstandnota_2023-PDF-A.pdf

kerk

Subsidieregelingen voor eigenaren van monumentenpanden

Voor eigenaren van rijksmonumenten zijn er, naast wettelijke verplichtingen zoals voor vergunningen en voor het onderhouden van uw monument, ook verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning. We hebben de diverse subsidiemogelijkheden op een rijtje gezet.

Lees verder

Rijksmonument Zierikzee

Subsidieregelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten of niet beschermde woning

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn er, naast de wettelijke verplichtingen voor vergunningen, ook twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning. We hebben de diverse subsidiemogelijkheden op een rijtje gezet.

Lees verder

Informatieloket

Informatieloket voor eigenaren

Voor alles wat met erfgoed te maken heeft kunt u bij de gemeente Schouwen-Duiveland contact opnemen met de beleidsmedewerker erfgoed. Deze medewerker, Guus Besuijen, is bereikbaar op telefoonnummer 0111-452455 of via het emailadres:
email: guus.besuijen@schouwen-duiveland.nl

Verduurzamen

Verduurzaming Monumenten

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt samen met de gemeenten Middelburg en Veere, de Hogeschool Zeeland en de Monumentenwacht Zeeland aan een project Duurzame Monumenten.

De monumentenwacht kan u helpen bij het bepalen hoe u uw pand het beste kunt verduurzamen. Dit kan door middel van het aanvragen van een monumentenpaspoort.