Bent u eigenaar van een monument?

Subsidieregeling voor eigenaren van monumentenpanden

Woonhuiseigenaren

Sinds 2019 is de regeling voor het onderhoud aan rijksmonumenten gewijzigd. Was het voorheen aftrekbaar van de belasting, nu is er een subsidieregeling voor in de plaats gekomen. Deze subsidie is echter achteraf. In 2020 kan dus subsidie worden aangevraagd voor kosten gemaakt in 2019 Voorlopig is het percentage gesteld op 38%. De aanvraag moet digitaal worden gedaan via de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in de periode maart t/m april. Het is hierbij van belang dat u de rekeningen bewaart en het is tevens verstandig om foto's van voor en na het onderhoud te bewaren. Dit voor het geval dat de RCE bewijzen vraagt.

Regeling

De regeling is te vinden https://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2019-12-25/#Bijlage,

Een samenvatting van deze regeling kunt u vinden op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten…

Een checklist op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/checklist-woonhuissubsidie.

Aanvraag indienen

De aanvraag zelf moet worden ingediend via de website van de RCE, Invullen

Voorwaarden

Controleer eerst of uw pand een woonhuisfunctie heeft, zowel in het monumentenregister van de RCE als wel bij het kadaster. Klopt het niet op de website van het kadaster, dan kan de gemeente dit aanpassen. Het monumentenregister vindt u op https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/ waar u kunt zoeken op uw monumentnummer en/of adres

en het kadaster https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=1…, waar u uw adres kunt invoeren.

Voor onderhoudsprojecten boven de € 70.000,-- is een inspectierapport noodzakelijk. Dit kan de monumentenwacht voor u verzorgen. Zij kunnen u ook helpen bij de planning van het onderhoud. Meer informatie over de monumentenwacht vindt u op https://www.erfgoedzeeland.nl/informatie-advies-en-ondersteuning/monume…

Andere nuttige informatie

·        https://www.monumenten.nl/ (financiën)

·         https://www.restauratiefonds.nl (financiën)•

·         https://www.erfgoedzeeland.nl (kennis, informatie en advies)•

·         https://www.stichtingerm.nl (kennis, informatie en advies)

Andere rijksmonumenten

Voor andere categorieën rijksmonumenten is (al sinds 2006) subsidie van rijkswege mogelijk op basis van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Het subsidiepercentage was tot 2018 50%, maar is met ingang van 2019 verhoogd naar 60%. Deze subsidie moet wel vooraf worden aangevraagd en beslaat een periode van 6 jaar. Het is verstandig deze subsidie met behulp van een architect aan te vragen. Voor meer informatie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rij…

De rijksoverheid kent ook een subsidieregeling voor het stimuleren van de herbestemming van monumenten. Deze regeling geldt ook voor andere dan rijksmonumenten, zoals voor gemeentelijke monumenten.

Voor de restauratie van rijksmonumenten en voor het onderhoud aan bepaalde categorieën rijksmonumenten zijn er eveneens subsidiemogelijkheden bij provincie en bij de gemeente.

Informatieloket
Informatieloket voor Eigenaren

De gemeente heeft een ambtenaar in dienst die speciaal belast is met het Erfgoed. Hieronder valt ook uw monument. Zijn naam is dhr. G. Besuijen.
tel. 0111-452000
email: guus.besuijen@schouwen-duiveland.nl

Verduurzamen
Verduurzaming Monumenten

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt samen met de gemeenten Middelburg en Veere, de Hogeschool Zeeland en de Monumentenwacht Zeeland aan een project Duurzame Monumenten.

De monumentenwacht kan u helpen bij het bepalen hoe u uw pand het beste kunt verduurzamen. Dit kan door middel van het aanvragen van een monumentenpaspoort.