Subsidieregelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten of niet beschermde woning

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn er, naast de wettelijke verplichtingen voor vergunningen, ook twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Deze subsidiemogelijkheden worden hieronder op een rijtje gezet.

  1. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
    Deze rijkssubsidieregeling is niet alleen voor rijksmonumenten en heeft tot doel de herbestemming, de verduurzaming en de wind- en waterdichtheid van monumentale gebouwen te bevorderen. De regeling is niet van toepassing voor woonhuismonumenten. De regeling wordt momenteel geëvalueerd en zal naar verwachting in de loop van 2021 weer worden opengesteld. De oude regeling is hier na te lezen op. Zodra de nieuwe regeling wordt gepubliceerd zal dit op de website worden gemeld.

2. Isolatiesubsidie woningen (gemeente Schouwen-Duiveland)                                                              De gemeente stimuleert woningeigenaren het energieverbruik van hun woning terug te dringen door subsidie te verlenen voor energiebesparende maatregelen. Ook gemeentelijke monumenten komen hiervoor in aanmerking indien de woning een energielabel lager dan C heeft. Maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn dak-, gevel- en vloerisolatie en het plaatsen van HR++ glas. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente.