Over het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland is een gevolg van de door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vastgestelde “Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012-2018”. In deze nota is “Het erfgoed 10 punten plan” opgenomen. Als eerste actiepunt is opgenomen het oprichten van een platform voor cultureel erfgoed Schouwen-Duiveland. De gemeente heeft voor de realisatie in 2014 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met plaatselijke en regionale (erfgoed-) organisaties.

Als resultaat van die besprekingen is geconcludeerd dat een aantal actieve plaatselijke en regionale erfgoedorganisaties het platform zouden moeten bemensen. Deze organisaties zijn de Vereniging Stad en Lande, de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland, de Boerderijenstichting Zeeland, de Vereniging de Zeeuwse Molen, de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland en eventueel particuliere monumenteneigenaren. In 2015 is hieraan toegevoegd de PKN-gemeenten in Schouwen-Duiveland namens de kerken.

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland is in 2015 van start gegaan en het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft op 17 maart 2015 ingestemd met de oprichting.

Een eiland vol monumentale schatten

De gemeente Schouwen-Duiveland staat op de tiende plaats van grote monumentengemeenten. Op dit moment zijn er in de gemeente 810 rijksmonumenten en 384 gemeentelijke monu­menten. Onder het grote aantal monumenten is veel diversiteit: middeleeuwse woonhuizen, pakhuizen, kerken, boerderijen, molens, buitenplaatsen, landhuizen en kastelen. De monumen­tale schatten zijn te bewonderen over het hele eiland.

Het Stadhuis Zierikzee
Het Stadhuis Zierikzee