Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland is een gemeentelijk platform en opgericht om de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over het erfgoed van Schouwen-Duiveland. Het Erfgoedplatform is in 2015 van start gegaan als eerste uitwerking van de “Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012-2018”.

Het Erfgoedplatform wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers van plaatselijke en regionale organisaties die betrokken zijn bij het erfgoed van het eiland, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente.  Daarnaast zijn er een aantal adviserende organisaties die een interesse hebben in het erfgoed. Het Erfgoedplatform komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen.

Doelstellingen

Het platform heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken organisaties die moet leiden tot een meerwaarde voor die organisaties én voor de inwoners, eigenaren van monumenten en bezoekers van de gemeente Schouwen Duiveland.
  2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het gemeentebestuur over (uitvoering van) beleid en daarop betrekking hebbende activiteiten.
  3. Het erfgoed onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers van de gemeente.
  4. Het bevorderen van de verspreiding van de kennis over het erfgoed binnen de gemeente.
  5. Het bevorderen van een kwalitatief goede instandhouding van het erfgoed binnen de gemeente.

Samenstelling Erfgoedplatform

Voorzitter Erfgoedplatform                                                               Ria Geluk

Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Wilbert Stadhouders

Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland
Matthijs Heeres 

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland
Dick Kooman

Vereniging De Zeeuwse Molen
Fien van Reeven

Boerderijenstichting Zeeland
Anja van der Bijl

PKN-kerken Schouwen-Duiveland
Leendert van der Werf

Maritiem erfgoed
Dick Kooman

Gemeente Schouwen-Duiveland
Guus Besuijen
Carina Verlinde (secretariaat Erfgoedplatform)

Van de Voorde Monumentenadvies

Jan van de Voorde

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

Gert Jan Buth

 

Archeologische werkgroep Schouwen-Duiveland

Stef Nelisse

Algemeen                                                                                        Huib Uil

 

Adviserende Organisaties

Erfgoed Zeeland

Vereniging Dorp, Stad en Land

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stichting Oude Zeeuwse Kerken

Stichting Menno van Coehoorn

Staatsbosbeheer

Vereniging Natuurmonumenten

Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Woningcorporatie Zeeuwland