Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland is een gemeentelijk platform en opgericht om de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over het erfgoed van Schouwen-Duiveland. Het Erfgoedplatform is in 2015 van start gegaan als eerste uitwerking van de “Nota Integraal Erfgoedbeleid 2012-2018”.

Het Erfgoedplatform wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers van plaatselijke en regionale organisaties die betrokken zijn bij het erfgoed van het eiland, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente.  Daarnaast zijn er een aantal adviserende organisaties die een interesse hebben in het erfgoed. Het Erfgoedplatform komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen.

Doelstellingen

Het platform heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken organisaties die moet leiden tot een meerwaarde voor die organisaties én voor de inwoners, eigenaren van monumenten en bezoekers van de gemeente Schouwen Duiveland.
  2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het gemeentebestuur over (uitvoering van) beleid en daarop betrekking hebbende activiteiten.
  3. Het erfgoed onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers van de gemeente.
  4. Het bevorderen van de verspreiding van de kennis over het erfgoed binnen de gemeente.
  5. Het bevorderen van een kwalitatief goede instandhouding van het erfgoed binnen de gemeente.
Samenstelling Erfgoedplatform

Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Aize Meintema

Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland
Matthijs Heeres en Anita Quist

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland
Ria Geluk (voorzitter Erfgoedplatform)

Vereniging De Zeeuwse Molen
Fien van Reeven

Boerderijenstichting Zeeland
Roel van der Wekken

PKN-kerken Schouwen-Duiveland
Wim Tuitman

Maritiem erfgoed
Dick Kooman

Gemeente Schouwen-Duiveland
Guus Besuijen, Michél Verduijn
Corrie Harteveld (secretariaat Erfgoedplatform)

Van de Voorde Monumentenadvies
Jan van de Voorde

 

Adviserende Organisaties

Erfgoed Zeeland

Vereniging Dorp, Stad en Land

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stichting Oude Zeeuwse Kerken

Stichting Menno van Coehoorn

Staatsbosbeheer

Vereniging Natuurmonumenten

Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Woningcorporatie Zeeuwland

VVV-Zeeland

 

 

 

 

Foto's evenementen