Subsidieregeling woonhuizen met twee jaar verlengd

woensdag 7 juni 2023

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gunay Uslu, heeft onlangs bekend gemaakt dat de subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten met twee jaar is verlengd.

Hierdoor kunnen particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten ook in 2024 en 2025 subsidie aanvragen voor de in 2023 en 2024 gemaakte kosten van de instandhouding van hun rijksmonumentale woonhuis. Voor beide kalenderjaren is een bedrag van € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Nadere uitleg over deze regeling is op deze website te vinden achter het tabblad ‘Informatie voor monumenteneigenaren’. 
Het besluit tot verlenging van de regeling is opgenomen in de Staatscourant, nr. 12602 van 28 april 2023: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-12602.html