Aanmelden Erfgoedprijs 2024

woensdag 15 mei 2024

Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland kent eens in de twee jaar een Erfgoedprijs toe. Dit gebeurt op voordracht van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500.

Doel Erfgoedprijs
Het doel van de Erfgoedprijs is het belang van het cultureel erfgoed onder de aandacht brengen bij de inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland.

De Erfgoedprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen, verenigingen, stichtingen of andere niet commerciële organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het cultureel erfgoed op Schouwen-Duiveland en voldoen aan één of meerdere onderstaand genoemde criteria:

Zij hebben zich ingespannen voor de restauratie en/of het in stand houden van een monument of cultureel object en/of culturele erfgoedactiviteiten.
Zij hebben zich ingespannen om het monument of cultureel object voor de toekomst te bewaren door dit monument of cultureel object een nieuwe bestemming te geven.
Zij hebben zich ingespannen om door middel van promotie en voorlichting de belangstelling voor monumenten en/of cultureel erfgoed te bevorderen.
Zij hebben zich ingezet voor het behoud van het materiële en/of immateriële erfgoed op Schouwen-Duiveland en hebben daarmee het algemeen belang van het culturele erfgoed gediend.
Meer informatie?
Meer informatie over de Erfgoedprijs vindt u op de website van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland.

Aanmelden Erfgoedprijs?
Wilt u uzelf of iemand anders voor de Erfgoedprijs 2024 aanmelden? Stuur dan voor 1 juni 2024 een mail naar Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland kent eens in de twee jaar een Erfgoedprijs toe. Dit gebeurt op voordracht van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500.

 Uitreiking Erfgoedprijs vrijdag 13 september
De Erfgoedprijs wordt uitgereikt tijdens de openingsavond van Open Monumentendag. Dit is op vrijdag 13 september 2024 in de Jodocuskerk in Oosterland.