Informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten

donderdag 7 maart 2024

Op dinsdag 12 maart 2024 organiseert het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland, in samenwerking met de gemeente, een informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis te Zierikzee en begint om 19.30 uur.

Op dinsdag 12 maart 2024 organiseert het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland, in samenwerking met de gemeente, een informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis te Zierikzee en begint om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

Eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen, die voor deze avond geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn eveneens van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

-          Financiële ondersteuning van particuliere eigenaren bij de instandhouding van rijksmonumenten               met een woonhuisfunctie. Hiervoor kunt u tussen 1 maart en 30 april 2024 rijkssubsidie                   aanvragen;

-          Mogelijkheden van verduurzaming van rijksmonumenten en de ondersteuning die eigenaren van rijksmonumenten daarbij kunnen krijgen;

-          De gewijzigde Welstandsnota van de gemeente Schouwen-Duiveland en de gevolgen daarvan voor eigenaren van rijksmonumenten.

 

Het programma voor deze avond:

Vanaf 19.00 uur Inloop

19.30-19.40 uur Welkom door Ria Geluk, voorzitter Erfgoedplatform

19.40-19.50 uur Opening door Jacqueline van Burg, wethouder

19.50-20.25 uur Rijksmonumenten, rechten en plichten woonhuiseigenaren door Jan van de Voorde

20.25-21.00 uur Mogelijkheden verduurzamen monumenten en ondersteuning van eigenaren door Baukje Bruinsma en Bernard Vercouteren

21.00-21.25 uur Welstandsnota 2023 en de gevolgen voor monumenteneigenaren door Guus Besuijen

vanaf 21.25 uur Rondvraag

 

Presentaties