Welstandsnota 2023

maandag 19 februari 2024

Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland de Welstandsnota 2024 vastgesteld. Daarmee is de vorige Welstandsnota komen te vervallen. In de nieuwe Welstandsnota zijn criteria opgenomen die gevolgen hebben voor de eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten. Op deze website zijn de belangrijkste wijzingen voor monumenteneigenaren terug te vinden onder “informatie voor monumenteneigenaren”.
welstandsnota

De Welstandsnota 2023 is te vinden op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland

https://www.schouwen-duiveland.nl/fileadmin/Schouwen-Duiveland/Pdf/Beleidsstukken/RenM/welstandnota_2023-PDF-A.pdf