Molenaars gezocht!

woensdag 6 december 2023

De Provincie Zeeland heeft Ketter&Co gevraagd een campagne te ontwikkelen in samenwerking met de Vereniging de Zeeuwse Molen, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de stichting Hollandsche Molen om meer molenaars en ambachtslieden te werven.
molen

Het Zeeuwse erfgoed is een belangrijke drager van de identiteit. De talrijke monumenten, de landschapselementen, het cultuurlandschap, archeologische vondsten, streekproducten, verdronken dorpen en streekdrachten zijn het niet alleen waard om behouden te blijven, maar dienen ook zoveel mogelijk ontsloten te worden. In totaal staan er 3741 rijksmonumenten in Zeeland, waarvan rond de 1700 objecten vallen onder de noemer niet-woonhuismonument. Van die 1700 objecten vallen er 91 in de categorie Molen. Van deze molens zijn er 77 draaiend, dus actief.

Om de staat van deze molens te verbeteren, en dus niet te verslechteren, is het belangrijk dat deze draaien en onderhouden worden. Op dit moment wordt deze nobele taak vervult door een hele schare gepassioneerde eigenaars en vrijwilligers. Helaas slaat bij deze groep ook de vergrijzing toe. Het wordt steeds moeilijker de molens te laten draaien en voldoende onderhoud te plegen. Nieuwe aanwas is hard nodig.

Als molens niet blijven draaien resulteert dit uiteindelijk in molens die niet goed onderhouden kunnen worden, wat vaak een restauratieaanvraag bij de Provincie Zeeland als uitwerking heeft. Er moet iets gebeuren om de Zeeuwse molens weer onder de aandacht te brengen bij potentiele molenaars en ambachtslieden, om er voor te zorgen dat voldoende jongeren besmet raken met het molenvirus.

Vraag: We zijn op zoek naar stakeholders, personen, bedrijven, instellingen, scholen met ideeen of voorstellen in relatie tot deze vier wieken. Wie heeft ideeen om andere materialen te malen, met de molen iets anders in gang te zetten of de molen weer het middelpunt van het dorp of de wijk te maken. Kortom, met wie en hoe kan de molen weer relevant en nieuw leven ingeblazen worden? 

Voor meer info: https://landenhand.nl/project/13 

Mail: jan@ketteroenco.nl