Bent u eigenaar van een monument?

Voor de financiële ondersteuning door het rijk is het van belang of het een monument is met een woonfunctie of een ander soort monument. Op de website van Erfgoed Zeeland  https://www.erfgoedzeeland.nl/informatie-advies-en-ondersteuning/financi%C3%ABle-regelingen-monumenten/

vindt u een toelichting op de verschillende subsidieregelingen met een link naar de betreffende regelingen.

Voor de subsidiëring van rijksmonumenten met een woonfunctie staat informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten. Deze regeling is sinds 1 januari 2019 in werking getreden ter vervanging van de fiscale aftrek voor rijksmonumenten. De subsidie kan in 2020 voor het eerst worden aangevraagd (over de instandhoudingskosten die in 2019 zijn gemaakt).

Voor andere categorieën rijksmonumenten is (al sinds 2006) subsidie van rijkswege mogelijk op basis van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Het subsidiepercentage was tot 2018 50%, maar is met ingang van 2019 verhoogd naar 60%.

De rijksoverheid kent ook een subsidieregeling voor het stimuleren van de herbestemming van monumenten. Deze regeling geldt ook voor andere dan rijksmonumenten, zoals voor gemeentelijke monumenten.

Voor de restauratie van rijksmonumenten en voor het onderhoud aan bepaalde categorieën rijksmonumenten zijn er eveneens subsidiemogelijkheden bij provincie en bij de gemeente.