Behouden, Beleven, Benutten

De gemeente Schouwen-Duiveland staat op de tiende plaats van grote monumentengemeenten. Op dit moment zijn er in de gemeente 810 rijksmonumenten en 384 gemeentelijke monumenten. Onder het grote aantal monumenten is veel diversiteit: middeleeuwse woonhuizen, pakhuizen, kerken, boerderijen, molens, buitenplaatsen, landhuizen en kastelen. De monumentale schatten zijn te bewonderen over het hele eiland.

Nieuws

Informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten

NIEUWSBERICHT
Op maandag 28 november organiseert het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland, in samenwerking met de gemeente, een informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis te Zierikzee en begint om 19.30 uur.

Lees verder

Informatie avond voor eigenaren Rijksmonumenten

NIEUWSBERICHT
In de maand november zullen er twee informatieavonden worden gehouden voor alle eigenaren van rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomsten worden gehouden in het gemeentehuis te Zierikzee en beginnen allebei om 19.30 uur. Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland organiseert, in samenwerking met de gemeente, beide bijeenkomsten.
Op maandag 21 november wordt de informatieavond gehouden voor eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Van de ruim 800 rijksmonumenten op Schouwen-Duiveland zijn er ca. 200 monumenten die niet als (voormalig) woonhuis geregistreerd staan. Voorbeelden hiervan zijn kerken, torens, molens, boerderijen, kastelen, buitenplaatsen, stadhuizen en verdedigingswerken. Voor de eigenaren van deze objecten zal informatie worden verstrekt over de subsidiemogelijkheden bij rijk, provincie en gemeente. Belangrijke thema’s zullen ook de rol van de gemeente en het herbestemmen en verduurzamen van monumenten zijn.
De bijeenkomst op maandag 28 november is uitsluitend bedoeld voor de particuliere eigenaren van woonhuismonumenten. Ook eigenaren van complex historische buitenplaatsen zijn op deze avond van harte welkom. Op deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de rijkssubsidieregeling voor woonhuismonumenten, de regeling die sinds 2019 in de plaats is gekomen voor de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren. Daarnaast zullen ook de duurzaamheidsmaatregelen voor woonhuiseigenaren en het nut van inspecties door de Monumentenwacht op deze avond aan de orde komen.
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen binnenkort een uitnodiging voor de informatieavonden verwachten.
Het programma voor de informatieavond op 21 november ziet er als volgt uit:
19.30 uur Welkom door Ria Geluk, voorzitter van het Erfgoedplatform
19.40 uur Informatie over de Subsidieregeling instandhouding monumenten door Jan van de Voorde, adviseur van het Erfgoedplatform
20.10 uur Toelichting op de rol van de gemeente bij de instandhouding van monumenten/het gemeenteloket door Guus Besuijen, erfgoedcoördinator bij de gemeente Schouwen-Duiveland
20.30 uur Informatie over de rol van de loods herbestemming bij de provincie Zeeland en de relatie met kerkenvisies door Elza van Liere, loods herbestemming bij de provincie Zeeland
20.50 uur Informatie over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten door Jan van de Voorde
21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur Afsluiting van de avond door Ria Geluk

Lees verder

Agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen.

Naar agenda overzicht