Watersnood 1953

De watersnood van 1 februari 1953 heeft een enorme impact gehad op Schouwen-Duiveland. Een aantal dorpen werden verwoest en zijn nu nog slechts als gehucht te herkennen. Verder zijn er ook een aantal landschappelijke herinneringen aan deze ramp. Meer informatie over de ramp is te vinden in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en op wikipedia

Hier vindt u een overzicht van de landschappelijke herinneringen en de geschenkwoningen.

 

krekengebied
Krekengebied Ouwerkerk

Het Krekengebied in Ouwerkerk is een restant van de stroomgeulen die zijn achter gebleven nadat in november 1953 daar het laatste gat in de dijken was gedicht. Kort na de sluiting waren die geulen vele malen groter en sneden dieper in het landschap in. Met groot materieel zijn ze in die tijd terug gebracht tot de huidige vorm. Samen met de zichtbare caissons (watersnood museum)vormen ze een litteken van de ramp.

Informatie

dijkwater
Dijkwater

Het eiland De Dreischor ontstond uit drie ingepolderde schorren (Mareland, de Bellaert of BeIder en Sir Jansland), doch bij de stormvloeden van 1287 en 1288 werd Sirjansland gescheiden van de overige twee schorren door de vorming van een geul (het Dijkwater). Na de ramp werd het Dijkwater ingedamd en ontstond de jongste polder van Schouwen-Duiveland. In de zuidelijke binnendijk is ook een caisson aangebracht om het stroomgat te dichten. Nu is het Dijkwater een natuurgebied.

Informatie

Schelphoek
Schelphoek

it gebied ligt aan de zuidkust van Schouwen nabij het plaatsje Serooskerke.De Schelphoek is ontstaan tijdens de watersnoodramp in 1953. Het gat in de dijk op deze plaats leek in eerste instantie nog mee te vallen maar in de maanden na de ramp werd het alleen maar groter. Dit resulteerde in augustus, een half jaar na de ramp, in een gat van 520 meter breed en 38 meter diep. Om het gebied werd toen een ruim vier kilometer lange ringdijk aangebracht die werd gesloten met caissons.

Informatie

Noorse woning

Geschenkwoningen.

Na de ramp kregen de provincies Brabant, Zeeland en Zuid-Holland ongeveer 800 geschenkwoningen Noorwegen, Zweden, Finland, Oostenrijk en Frankrijk. Hiervan kreeg Schouwen-Duiveland er 340. Veel staan er nog overeind, zij het dat ze vaak de met stenen ommuurd versteend. Ze zijn nog te vinden in bijna alle kernen op ons eiland.