Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

Schouwen-Duiveland heeft 2 beschermde stadsgezichten en 2 beschermde dorpsgezichten. De beschermde stadsgezichten zijn Brouwershaven en Zierikzee. De beschermde dorpsgezichten zijn Noordgouwe en Dreischor.

Brouwershaven
Brouwershaven

Brouwershaven is circa 1285 gesticht door Floris V als nieuwe haven voorBrijdorpe, van welk dorp de haven verzand was. De naam Brouwershaven komt voor het eerst voor in 1318. In 1403 kreeg de stad stadsrechten van Albrecht van Beieren, maar zij had geen zitting in de Staten van Zeeland. Een in 1619-1620 ondernomen poging om zitting te krijgen mislukte door tegenwerking van eerste edele prins Maurits en de Gecommitteerde Raden[2] zodat Brouwershaven altijd een smalstad is gebleven. Brouwershaven bevat bijna 60 rijksmonumenten, waaronder de stadswallen.

Informatie

Dreischor
Dreischor

Vanaf ongeveer 700 werden op de onbedijkte schorren schapen geweid. Omstreeks 1100 werden deze schorren voorzien van een dijk. De naam Dreischor stamt vermoedelijk af van de drie schorren (Beldert, Maye en Sirjansland) waaruit de polder oorspronkelijk bestond. De oudste vermelding van het dorp, als Dreeskiere, dateert uit 1206. Tijdens de Watersnood van 1287 werd Sirjansland van het eiland gescheiden en ontstond het Dijkwater. Tot 1374 was Dreischor een eiland; in dat jaar werden er twee dammen gelegd zodat het werd verbonden met Schouwen. Dreischor heeft een dertig tal rijksmonumenten.

Informatie

Noordgouwe
Noordgouwe

Noordgouwe is een van de jongste dorpen van Schouwen-Duiveland. Tot de veertiende eeuw lag er op deze plek een water, de Gouwe, dat de eilanden Schouwen, Duiveland en Dreischor van elkaar scheidde. Dit water verzandde en in 1374 werd de noordelijke tak van de Gouwe ingepolderd door tussen Schouwen en Dreischor twee dammen te leggen. Het dorp ontstond enige tijd later. Noordgouwe heeft ongeveer dertig rijksmonumenten.

Informatie

Zierikzee
Zierikzee

In 976 komt Zierikzee onder de naam Creka (kreek) voor in een oorkonde waarin de Sint-Baafsabdij door keizer Otto II wordt bevestigd in haar bezittingen. De naam Zierikzee komt voor het eerst voor, als Siricasha, in een oorkonde uit 1156.

In 1248 werden de stadsrechten van Zierikzee door graaf Willem II van Holland bevestigd en uitgebreid. De eerste stadsrechten waren verleend tussen 1217 en 1220 maar de precieze datum is niet bekend. Aan het einde van de middeleeuwen was Zierikzee een strategisch belangrijke plaats in Zeeland en omgeving.

Zierikzee heeft met ruim 550 de meeste rijksmonumenten van het eiland, Hierbij zijn de stadswallen en het bolwerk inbegrepen.