Begraafplaatsen

Schouwen-Duiveland kent een aantal oude begraafplaatsen waarvan er een aantal ook (gedeeltelijk) rijksmonument zijn. Van de hier genoemde zijn er slechts twee in gebruik. Een drietal begraafplaatsen heeft daarnaast archeologische betekenis.

Terrein waarin sporen van begraving en bewoning en van een voormalige kerk.Datering: Middeleeuwen.

Het gaat om de verhoogde woonkern van het oude Brijdorpe en een oude begraafplaats (er zijn nog enkele zerken aanwezig) rond een niet meer bestaande kerk. Het betreft een van de grootste terpen van Zeeland. Brijdorpe was in de 13e eeuw niet onbelangrijk. Het wordt al in 1232 genoemd. Floris V had het plan Brijdorpe te verheffen tot stad. Brijdorpe vormde ooit een afzonderlijk eiland.

Het terrein wordt omsloten door een monument), dat de oude onverhoogde dorpskern van Brijdorpe omvat. Iets oostelijker ligt een afgegraven vliedberg. De naam Brijdorpe wordt ook genoemd in verband met een kasteel, waarvan de locatie evenwel onbekend is. 

Informatie

De begraafplaats in Elkerzee is niet meer in gebruik.Men vindt op dit kleine oude begraafplaatsje slechts monumenten op graven met waarschijnlijk eeuwigdurende rechten. De meeste begravenen lijken familie van elkaar te zijn, uitgezonderd Ds. Schuller, die waarschijnlijk familie is van de bekende predikanten vader en zoon Schuller in de U.S.A.

Informatie

De begraafplaats van het oude Ellemeet ligt tegenwoordig middenin de polder. De oude begraafplaats wordt niet meer gebruikt, een lot dat zij eerder heeft gehad. Begraven op deze locatie werd waarschijnlijk al in de 16de/ 17de eeuw gedaan. In de 17de eeuw werd de begraafplaats buiten gebruik gesteld, maar toen eind 19de eeuw er niet meer in de kerk begraven mocht worden besloot men deze begraafplaats weer in gebruik te nemen.

Informatie

Terrein waarin sporen van begraving en bewoning en vermoedelijk van een voormalige kerk. Datering: Middeleeuwen. Het terrein ligt in Nieuwerkerke, maar werd in de volksmond altijd al (’t) Schutje genoemd, waar deze bijnaam vandaan komt is niet bekend. Thans staat het dorp bekend als Nieuwerkerke Schutje en eer je dat uitgesproken hebt ben je het dorp alweer uit.

informatie

 

De begraafplaats van Looperskapelle, gelegen ten zuidoosten van Scharendijke, is ontstaan rond een in 1328 tot parochiekerk verheven kapel. In 1280 komt het gebied voor als Capella, in 1324 als Lopers Kapelle. Het terrein heeft sporen van bewoning (terp) en begraving (kerkhof), alsmede de vermoedelijke resten van een kerk, daterend uit de late middeleeuwen (12e-13e eeuw). Het gaat om een driehoekig, duidelijk kunstmatig opgehoogd terrein, waarschijnlijk een verhoogde woonkern. Het kerkhof is nog steeds in gebruik; aan de oostzijde is het enigszins verlaagd. In verband met de aanwezigheid van skeletmateriaal heeft het terrein ook antropologische waarde.

Informatie

 

Begraafplaats en dubbel ijzeren toegangshek. Het voorste deel van de begraafplaats bezit de oudste grafstenen, nl. uit de jaren zestig van de negentiende eeuw.

Het dubbele ijzeren toegangshek heeft aan weerszijden zuilachtige elementen met bovenin een decoratie in de vorm van een zandloper en daarboven een doodskop, verwijzend naar de functie van het achterliggend terrein. Hekspijlen worden bekroond door speerpunten. Voluut-achtige zijstukken.

Het toegangshek van belang als karakteristiek element bij een begraafplaats, met afbeeldingen die verwijzen naar de functie. Als zodanig van cultuur-historische waarde. Van belang voor het aanzien van het dorp en verbonden met de ontwikkeling van het dorp.

Informatie