Zierikzee

Zierikzee

Nieuwe Kerk

Adres: Kerkplein 1

Deze kerk is in 1848 gebouwd, nadat de Sint-Lievensmonsterkerk in 1832 afgebrand was. De Nieuwe Kerk is gebouwd volgens de toen geldende mode van het neoclassicisme. In de bestrating van het kerkplein zijn de contouren van de vroegere Sint-Lievensmonsterkerk te zien. Huidige functie cultureel centrum.

Tussen 14.00 en 15.30 uur inloopconcert Leger des Heils. Tussen 16.00 en 17.00 uur Orgelmuziek (Martien Stouten) en trompet (Pascal v.d. Velde).

Kerk Zierikzee

Evangelisch Lutherse Kerk

Adres: Gat van West Noordwesten1

De Evangelisch Lutherse Kerk wordt ook wel de kerk met de zwaantjes genoemd. In zijn huidige vorm dateert dit kerkgebouw uit 1755. Sinds 1713 is dit het godshuis van de Lutheranen.

Gehele dag orgel en harp muziek.

Zierikzee kerk

Sint Willibrorduskerk (RK)

Adres: Hoge Molenstraat 86

Rolstoeltoegankelijk via zijingang Mosselstraat

Dit Rooms-Katholieke kerkgebouw is in 1768 gebouwd als schuur of schuilkerk. Bij de aanvankelijke bouw mocht de kerk geen opvallend uiterlijk hebben. In 1841 - 1842 kreeg het gebouw het uiterlijk van een kerk.

Zierikzee kerk

Gasthuiskerk

Adres: Havenplein 17

Open van 10.00-16.00 uur 

Onderdeel van het (in 1814 afgebroken) Gasthuis. 1587-1613 Waalse Kerk. Schip van zeven traveeën XIV in 1651 aan de Zuidzijde uitgebreid met een op de overwelfde Beurshal rustende brede gaanderij. Schip en galerij overdekt door houten tongewelven. 

Verschillende orgelconcerten verspreid over de dag.

Zierikzee Stadhuis

Stadhuismuseum

Adres: Meelstraat 6

Open van 11.00-16.00 uur

Het Stadhuismuseum is ondergebracht in een bijzonder gebouw, waarin tot 1997 het gemeentebestuur van Zierikzee zetelde. Het oudste gedeelte (de Vleeshal) dateert uit de periode 1250-1350; andere gedeelten van het gebouw zijn ruim 450 jaar oud. Het  gebouw was de zetel van het stadsbestuur, maar ook van de rechtbank en het waterschap. De vleeshal en de waag (voor onder meer de keuring van meekrap) waren hier gehuisvest. Hoog op de toren waakt Neptunes nog altijd over de stad.

Gravensteen

Gravensteen

Adres: Mol 25

Open van 11.00-16.00 uur

De gevangenis stamt uit 1526. Hoge trapgevel van zandsteen. Bordes met gesmeed ijzeren leuning. Kruiskozijnen met smeedijzeren traliekorven.

Zierikzee museumhaven

Museumhaven Zeeland/Stads-en commerciewerf

Adres: Vissersdijk 2

Deze voormalige houtloodsen zijn ingrijpend gerestaureerd en ingericht als scheepswerf en museum.                                                                                      

Rondvaarten door de haven.  Rondleiding (ong. 30 minuten)   

Zierikzee Noordhavenpoort

Noordhavenpoort

Adres: Noordhavenpoort 1

Open van 11.00-17.00 uur

In oorsprong daterend van de 14e eeuwse stadsfortificatie. Het bouwwerk bestaat uit een buitenpoort en een binnenpoort, verbonden door wachtlokalen met weergang. Het oudste gedeelte stamt uit de XIVe eeuw, de voorpoort dateert van plm 1500.                                  

Expositie van de kunstcollectie van Rijnhard Schregardus, van Mies & de Zeeuwse Freule, gezeefdrukte tshirts, "O Kijk, dat zijn de oude foto's van hier"

Zierikzee Nobelpoort

 

Nobelpoort

Adres: Korte Nobelstraat 37

De Nobelpoort verrees in het midden van de 14e eeuw. Wat opvalt, zijn de torenspitsen, de ene telt acht kanten, de andere maar liefst zestien. De Nobelpoort deed in het verleden dienst als depot voor de schutterij.      

Muzikale omlijsting na 15.00 uur.

Zierikzee Vismarkt

Vismarkt en Sint Jacobshofje

Adres: Sint Domusstraat 37

Deze oase van rust is een overblijfsel van het Sint Jacobshofje, indertijd gesticht voor het huisvesten van vissersweduwen. In 1804 werd de vismarkt hierheen verplaatst. De overdekte hal en het afslagershuisje dateren van een jaar later.      

Panelen en kostuums, informatie Zeeslag op de Gouwe 1304.

Zierikzee Hector

Hotel Grandcafé Hector

Adres: Havenplein 25

Dit pand met zijn rijke historie is gebouwd omstreeks 1512. Het pand is ver uitgebouwd langs het Vrijpoortje. Boven het poortje is een eenvoudige klokgevel XVIII. Is nu in gebruik als hotel/restaurant.

Rondleiding dmv info/flyer.   

Zierikzee de Werf

Grand Café De Werf

Adres: Visserdijk 2a

Open van 11.00 tot 21.00 uur

Deze voormalige "houtloodsen" werden circa 1880-1890 gebouwd. Het heeft dienst gedaan als opslagplaats voor de scheepswerf. Later opslag van allerlei goederen. Tegenwoordig is het een Grand Café  met een uniek uitzicht op de haven en het poortencomplex.

Zierikzee 12 Apostelen

De Twaalf Apostelen/Platenlounge Marmur

Adres: Havenplein 6

De Twaalf Apostelen is een huis met een lijstgevel uit 1800. De naam “De Twaalf Apostelen” stamt al uit 1667. Het pand heeft een beschermd winkelinterieur uit 1825. 

Zierikzee Mondragon

Hotel Restaurant Mondragon

Adres: Oude Haven 11

Open van 11.00-16.00 uur

De gevel van dit pand stamt uit 1860, te herkennen aan de stijlornamenten. Het constructieve gedeelte van het pand is ouder, begin 19e eeuw. Achter het voorhuis staat het "torentje van Mondragon" met een fundatie uit ca. 1590. De panden links van het Mondragon zijn twee herbouwde huizen die nu als stadscafé dienst doen. In het Mondragon pand is opnieuw een restaurant - genaamd Cristó, gevestigd, wat hoort bij het in december 2019 geopende Hotel Mondragon.                                    

Bezoek uitsluitend met rondleiding op het hele uur. (max. 10 a 12 personen)

Zierikzee Galerie Het Moment

Galerie Het Moment

Adres: Poststraat 28

Open van 11.00-17.00 uur

Een pand uit de negentiende eeuw wat fungeerde als woonhuis.

Expositie van schilderijen en beelden.

Zierikzee Het Moment Edelsmeden

Het Moment Edelsmeden

Adres: Poststraat 30

Open van 11.00-17.00 uur

Van oudsher een woning en het is een rijksmonument. De gevel dateert uit de zeventiende eeuw en heeft een klokgevel; stoep met hekwerk.                              

Sieraden expositie

Zierikzee Verbogren Schoonheid

Verborgen Schoonheid

Adres: Korte Groendal 16

Voormalige visserswoning uit 1799.                                                                          

Expositie: een ZEE van inspiratie.

Zierikzee de witte roos

Atelier De Witte Roos

Adres: Maarstraat 5

Het pand dateert in oorsprong uit de 15e eeuw. Tegenwoordig is het in gebruik als schildersatelier.                                                                                                

Er is een schilderij- en foto expositie m.b.t. de reconstructie van de Maarstraat en het verleden rond het plein

Zierikzee fiZi

fiZi / de Weverij

Adres: Kerkhof 3

Het gebouw kan heeft een rijke historie die nauw verbonden is met het oorspronkelijke herenhuis uit de 18e eeuw, gebouwd in Lodewijk XVe stijl.    In 1840 geschikt gemaakt als zogeheten calicotweverij en na talrijke andere bestemmingen in 2011 gered van de sloop door de ontdekking van de bijzondere Emy-spanten dakconstructie, genoemd naar de Franse kolonel Armand Rose Emy. Deze spanten zijn te aanschouwen in de foyer.

‘Vadertje Cats’ manifesteert zich in fiZi. Om 10.30 u, 12.00 u, 13.30 u en 15.00 u zijn er gratis vertoningen van de documentaire ‘Al draagt een aap een gouden ring…’ van Peter Huijsman uit 2010. Hierin wordt in 22 min. verteld over de veelzijdigheid van de in Brouwershaven geboren Jacob Cats. 
De trailer vooraf gaand  – gemaakt door Mariska Padmos - biedt een impressie van de opening in mei 2022, van de hernieuwde Markt en Haven in Brouwershaven.

 

Zierikzee molen de Hoop

Molen de Hoop

Adres: Lange Nobelstraat 43

Open van 9.00-12.00 uur

Molen De Hoop is van oorsprong een houten schorsmolen (1788), maar veranderde in 1820 tot een korenmolen en na 1850 in een stellingmolen. Na een grondige restauratie is de molen sinds 1982 weer in gebruik. Er worden speciale meelsoorten gemaakt voor de verkoop aan bakkerijen en particulieren.

Zierikzee Burgerweeshuis

Burgerweeshuis

Adres: Poststraat 45

Dit pand dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Eind 17e eeuw kreeg het pand zijn voorgevel met uitgemetselde pilaster. Van 1858 tot 1940 bood dit gebouw onderdak aan weeskinderen. Aan de voorzijde van het pand vindt u de salon met goudleer behang, die als regentenkamer werd gebruikt. Tegenwoordig is er in het pand een B&B gevestigd.

 Keramiektentoonstelling en rondleiding in de regentenkamer                                                                       

Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum Om den Broode

Adres: Witte Yestraat 5

Dit museum geeft een historisch beeld van de bakkerij en de groei van de Koninklijke Zeelandia groep BV in het bijzonder. Dit internationale bedrijf in bakkerijgrondstoffen bestaat sinds 1900.

Dikke Toren

Sint-Lievensmonstertoren (Dikke Toren)

Adres: Kerkplein 2

Deze dag €1,- entree

De Dikke Toren is 62 meter hoog. In 1454 werd met de bouw van deze toren begonnen, die aanvankelijk twee keer zo hoog had moeten worden. Omstreeks 1510 werd de bouw gestaakt.        

De toren kan beklommen worden.     

Balie 1-2

Vml. Boerderij

Adres: Balie 1-2

Voormalige boerderij; houten zwart geteerde schuur met pannen gedekt, uit 1840, naast de Wolwelle.

de Aveling

De Aveling

Adres: Oude Haven 55

Dit stadspaleisje is een huis met schilddak, vroeger in kroonlijst gedateerd 1788. Middelste der vijf traveeën risalerend met voordeur en vensters gevat in snijwerk. Voor het schilddak dakkapel met vleugelstukken. Gesneden gootconsoles, hardstenen plint. Stoep en stoephek, stadstuin en restant van oude stadsmuur.

Loge / Vrijmetselarij

Loge "de Ster in 't Oosten no. 29"

Adres: Sint Domusstraat 66

Woonhuis met lijstgevel uit de 18e eeuw. Voordeuromlijsting met consoles. In 1854 is het gebouw aangekocht en ingericht als loge-gebouw voor de Vrijmetselaarsloge "De Ster in't Oosten no.29", die werd geïnstalleerd op 12 juni 1800.                            

Er is voorlichting over de Vrijmetselarij in het algemeen en in het bijzonder van het gebouw.   

Rijtuighuis Zierikzee

Rijtuighuis vh Burgerweeshuis

Adres: Wevershoek 15

Dit rijtuighuis van het Burgerweeshuis is gebouwd tussen 1800 en 1900. Het pand is herkenbaar aan de  2 boogdeuren. Het is recentelijk gerestaureerd en doet dienst als vakantie appartement.                                                                                                       Er is uitleg en voorbeeld over het verduurzamen van een woning.

De Swaen Zierikzee

De Swaen

Adres: Krepelstraat 19

Dit vroegere pakhuis/bierbrouwerij is gebouwd in het midden van de 17e eeuw. Tegenwoordig doet het dienst als woonhuis.

Activiteiten tijdens OMD in Zierikzee

- Wandeling met gids door Zierikzee om 11.00 en   14.00 uur start op de Vismarkt/St. Domusstraat.   Aanmelden via info@gidsendienstzeeland.nl of   06-49620421.

- Rondritten met de Victoriakoets. Rondrit tegen   betaling door het centrum van Zierikzee.       Opstappen op het Havenplein tussen 11.00 en   16.00 uur.

- Tussen 14.00 en 17.00 uur geeft de   Monumentenwacht op het Kraanplein informatie over verduurzamen en verbouwingen.

- Presentatie van streekdrachten De Arke om   15.00  uur op het Havenplein in Zierikzee

- Muziek optreden Alteklein 2.0. 16.00 uur     Havenplein Zierikzee