Zierikzee

Zierikzee

Nieuwe Kerk

Adres: Kerkplein 1

Deze kerk is in 1848 gebouwd, nadat de Sint-Lievensmonsterkerk in 1832 afgebrand was. De Nieuwe Kerk is gebouwd volgens de toen geldende mode van het neoclassicisme. In de bestrating van het kerkplein zijn de contouren van de vroegere Sint-Lievensmonsterkerk te zien. Huidige functie cultureel centrum.

Gehele dag orgelspel afwisselend met Marien Stouten en Mar v.d. Veer.

Kerk Zierikzee

Evangelisch Lutherse Kerk

Adres: Gat van West Noordwesten1

De Evangelisch Lutherse Kerk wordt ook wel de kerk met de zwaantjes genoemd. In zijn huidige vorm dateert dit kerkgebouw uit 1755. Sinds 1713 is dit het godshuis van de Lutheranen.

Orgelspel en verkoop van handgemaakte artikelen.

Zierikzee kerk

Sint Willibrorduskerk (RK)

Adres: Hoge Molenstraat 86

Rolstoeltoegankelijk via zijingang Mosselstraat

Dit Rooms-Katholieke kerkgebouw is in 1768 gebouwd als schuur of schuilkerk. Bij de aanvankelijke bouw mocht de kerk geen opvallend uiterlijk hebben. In 1841 - 1842 kreeg het gebouw het uiterlijk van een kerk.

Expositie van schilderijen gemaakt door eigen parochianen. Tussen 11.00-12.00 uur orgelspel.

Zierikzee kerk

Gasthuiskerk

Adres: Havenplein 17

Open van 10.00-16.00 uur 

Onderdeel van het (in 1814 afgebroken) Gasthuis. 1587-1613 Waalse Kerk. Schip van zeven traveeën XIV in 1651 aan de Zuidzijde uitgebreid met een op de overwelfde Beurshal rustende brede gaanderij. Schip en galerij overdekt door houten tongewelven. 

Verspreid over de dag is er orgelmuziek op het Marcussenorgel door verschillende organisten.

Zierikzee Stadhuis

Stadhuismuseum

Adres: Meelstraat 6

Open van 11.00-16.00 uur

Het Stadhuismuseum is ondergebracht in een bijzonder gebouw, waarin tot 1997 het gemeentebestuur van Zierikzee zetelde. Het oudste gedeelte (de Vleeshal) dateert uit de periode 1250-1350; andere gedeelten van het gebouw zijn ruim 450 jaar oud. Het  gebouw was de zetel van het stadsbestuur, maar ook van de rechtbank en het waterschap. De vleeshal en de waag (voor onder meer de keuring van meekrap) waren hier gehuisvest. Hoog op de toren waakt Neptunes nog altijd over de stad.

11.00-14.00 uur is er muziek door Dick de Koning in de trouwzaal. Dick brengt een mix van klassieke- en lichte muziek ten gehore.

14.00-15.00 uur is er een optreden van Schouws cabaret duo Jannekee en Endrik in de trouwzaal. 

Gravensteen

Gravensteen

Adres: Mol 25

Open van 11.00-16.00 uur

De gevangenis stamt uit 1526. Hoge trapgevel van zandsteen. Bordes met gesmeed ijzeren leuning. Kruiskozijnen met smeedijzeren traliekorven.

Zierikzee museumhaven

Museumhaven Zeeland/Stads-en commerciewerf

Adres: Vissersdijk 2

Deze voormalige houtloodsen zijn ingrijpend gerestaureerd en ingericht als scheepswerf en museum.                                                                                      

Rondvaarten door de haven.  Rondleiding (ong. 30 minuten)   

Zierikzee Noordhavenpoort

Noordhavenpoort

Adres: Noordhavenpoort 1

Open van 11.00-17.00 uur

In oorsprong daterend van de 14e eeuwse stadsfortificatie. Het bouwwerk bestaat uit een buitenpoort en een binnenpoort, verbonden door wachtlokalen met weergang. Het oudste gedeelte stamt uit de XIVe eeuw, de voorpoort dateert van plm 1500.                                  

Kunstcollectie van Reinhard Schregardus.

Zuidhavenpoort

Zuidhavenpoort

Adres: Oude Haven 54

Open van 13.00-17.00 uur

De Zuidhavenpoort dateert uit de 14e eeuw. De laatste restauratie aan dit poortencomplex is in 2011 uitgevoerd.

Expositie/open atelier "Tekenen".

 

Zierikzee Nobelpoort

 

Nobelpoort

Adres: Korte Nobelstraat 37

De Nobelpoort verrees in het midden van de 14e eeuw. Wat opvalt, zijn de torenspitsen, de ene telt acht kanten, de andere maar liefst zestien. De Nobelpoort deed in het verleden dienst als depot voor de schutterij.      

Muzikale omlijsting na 15.00 uur.

Zierikzee Hector

Hotel Grandcafé Hector

Adres: Havenplein 25

Dit pand met zijn rijke historie is gebouwd omstreeks 1512. Het pand is ver uitgebouwd langs het Vrijpoortje. Boven het poortje is een eenvoudige klokgevel XVIII. Is nu in gebruik als hotel/restaurant.

Rondleiding dmv info/flyer.   

Zierikzee de Werf

Grand Café De Werf

Adres: Visserdijk 2a

Open van 11.00 tot 21.00 uur

Deze voormalige "houtloodsen" werden circa 1880-1890 gebouwd. Het heeft dienst gedaan als opslagplaats voor de scheepswerf. Later opslag van allerlei goederen. Tegenwoordig is het een Grand Café  met een uniek uitzicht op de haven en het poortencomplex.

Zierikzee 12 Apostelen

De Twaalf Apostelen/Platenlounge Marmur

Adres: Havenplein 6

De Twaalf Apostelen is een huis met een lijstgevel uit 1800. De naam “De Twaalf Apostelen” stamt al uit 1667. Het pand heeft een beschermd winkelinterieur uit 1825. 

Zierikzee Mondragon

Hotel Restaurant Mondragon

Adres: Oude Haven 11

Open van 12.00-17.00 uur

De gevel van dit pand stamt uit 1860, te herkennen aan de stijlornamenten. Het constructieve gedeelte van het pand is ouder, begin 19e eeuw. Achter het voorhuis staat het "torentje van Mondragon" met een fundatie uit ca. 1590. De panden links van het Mondragon zijn twee herbouwde huizen die nu als stadscafé dienst doen. In het Mondragon pand is opnieuw een restaurant - genaamd Cristó, gevestigd, wat hoort bij het in december 2019 geopende Hotel Mondragon.                                    

Bezoek uitsluitend met rondleiding op het hele uur. (max. 10 a 12 personen)

Zierikzee de witte roos

Atelier De Witte Roos

Adres: Maarstraat 5

Het pand dateert in oorsprong uit de 15e eeuw. Tegenwoordig is het in gebruik als schildersatelier.                                                                                                

Er is een schilderij- en foto expositie m.b.t. de reconstructie van de Maarstraat en het verleden rond het plein

Zierikzee fiZi

fiZi / de Weverij

Adres: Kerkhof 3

Het gebouw kan heeft een rijke historie die nauw verbonden is met het oorspronkelijke herenhuis uit de 18e eeuw, gebouwd in Lodewijk XVe stijl.    In 1840 geschikt gemaakt als zogeheten calicotweverij en na talrijke andere bestemmingen in 2011 gered van de sloop door de ontdekking van de bijzondere Emy-spanten dakconstructie, genoemd naar de Franse kolonel Armand Rose Emy. Deze spanten zijn te aanschouwen in de foyer.

Tijdens deze dag zijn er om 10.30, 12.00, 13.30 en 15.00 uur gratis filmvertoningen over de Zeelandbrug.

Zierikzee molen de Hoop

Molen de Hoop

Adres: Lange Nobelstraat 43

Open van 9.00-12.00 uur

Molen De Hoop is van oorsprong een houten schorsmolen (1788), maar veranderde in 1820 tot een korenmolen en na 1850 in een stellingmolen. Na een grondige restauratie is de molen sinds 1982 weer in gebruik. Er worden speciale meelsoorten gemaakt voor de verkoop aan bakkerijen en particulieren.

Den Haas

Molen Den Haas

Adres: Bolwerk 1

Molen Den Haas is een stenen korenmolen uit 1727. Rond 1600 werd hier een standerdmolen gebouwd, die in 1723 is gesloopt. Vier jaar later verrees op deze plaats een nieuwe, stenen, korenmolen. De volledig gerestaureerde molen is sinds 1987 weer in gebruik. Op vrijwillige basis wordt hier nu graan gemalen.

Zierikzee Burgerweeshuis

Burgerweeshuis

Adres: Poststraat 45

Dit pand dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Eind 17e eeuw kreeg het pand zijn voorgevel met uitgemetselde pilaster. Van 1858 tot 1940 bood dit gebouw onderdak aan weeskinderen. Aan de voorzijde van het pand vindt u de salon met goudleer behang, die als regentenkamer werd gebruikt. Tegenwoordig is er in het pand een B&B gevestigd.

 Keramiektentoonstelling en rondleiding in de regentenkamer                                                                       

Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum Om den Broode

Adres: Witte Yestraat 5

Open: van 10.00-16.00 uur

Dit museum geeft een historisch beeld van de bakkerij en de groei van de Koninklijke Zeelandia groep BV in het bijzonder. Dit internationale bedrijf in bakkerijgrondstoffen bestaat sinds 1900.

Er is een speurtocht voor kinderen door het museum.

Dikke Toren

Sint-Lievensmonstertoren (Dikke Toren)

Adres: Kerkplein 2

Deze dag €1,- entree om de toren te beklimmen

De Dikke Toren is 62 meter hoog. In 1454 werd met de bouw van deze toren begonnen, die aanvankelijk twee keer zo hoog had moeten worden. Omstreeks 1510 werd de bouw gestaakt.        

De toren kan beklommen worden (€ 1,-).  Expositie "Blowin' in the Wind" op de 1e en 2e verdieping. Kunstwerk "Strijd" van Pieter Zeeman Lyceum.  Muzikale omlijsting tussen 11.00 en 14.00 uur.

de Aveling

De Aveling

Adres: Oude Haven 55

Dit stadspaleisje is een huis met schilddak, vroeger in kroonlijst gedateerd 1788. Middelste der vijf traveeën risalerend met voordeur en vensters gevat in snijwerk. Voor het schilddak dakkapel met vleugelstukken. Gesneden gootconsoles, hardstenen plint. Stoep en stoephek, stadstuin en restant van oude stadsmuur.

Loge / Vrijmetselarij

Loge "de Ster in 't Oosten no. 29"

Adres: Sint Domusstraat 66

Woonhuis met lijstgevel uit de 18e eeuw. Voordeuromlijsting met consoles. In 1854 is het gebouw aangekocht en ingericht als loge-gebouw voor de Vrijmetselaarsloge "De Ster in't Oosten no.29", die werd geïnstalleerd op 12 juni 1800.                            

Er is voorlichting over de Vrijmetselarij in het algemeen en in het bijzonder van het gebouw.   

aanjaagstation

Aanjaagstation met fontein

Adres: Zandweg 32

Open  van 10.00-16.00 uur

In de Tweede Wereldoorlog werd de markante watertoren van Zierikzee door de bezetter opgeblazen. Na de bevrijding is hiervoor in de plaats het "Pomphuis Zandweg" gerealiseerd. Die zorgde dat de optimale druk van het drinkwater gewaarborgd bleef. In de fontein zijn wapenschildjes verwerkt van de achttien oud-gemeenten op Schouwen-Duiveland.

Activiteiten tijdens OMD in Zierikzee

- Wandeling met gids door de binnenstad om 11.00 en 14.00 uur, start op de Vissersdijk (Museumhaven/werf) Duur 1 uur. Aanmelden via info@gidsendienstzeeland.nl of 06-49620421.

- Rondritten met de Victoriakoets. Rondrit tegen   betaling door het centrum van Zierikzee.       Opstappen op het Havenplein tussen 11.00 en   16.00 uur.

- Presentatie van streekdrachten De Arke om   15.00  uur op het Havenplein in Zierikzee

- Muziekoptredens (overdag): hier en daar klinkt (wereld) muziek in straten en op pleinen. (Muziek Monumentaal)

- 10.00-16.00 uur: De groep Slag ende Stoot speelt Middeleeuwse muziek al lopende door de stad en bij de stadspoorten.