Dreischor

Dreischor

Adriaanskerk

Adres: Ring 1

Hallekerk; het oudste gedeelte dateert uit de 2e helft van de 14e eeuw. Hier bevinden zich de praalgraven van Pieter Mogge en de gebroeders Ockerse.

 

Dreischor molen

Molen Aeolus

Adres: Molenweg

 

Molen Aeolus is een ronde grondzeiler uit 1739, die tot 1960 in gebruik was. Daarna diende de molen jarenlang als dienstwoning. Na een grondige restauratie in 2003 is de molen weer in ere hersteld.

 

Dreischor

Museumboerderij Goemanszorg

Adres: Molenweg 3

 

Het museum is gevestigd in de monumentale boerderij uit omstreeks 1700, met als hoofdthema's meekrap, vlas en het Zeeuwse trekpaard. Het woonhuis is ingericht naar begin 1900.      

Voor activiteiten kijk op www.goemanszorg.nl                                                                                                 

Dreischor

Rioolzuivering Pasveersloot

Adres: Welleweg32

Het betrof hier een goedkope methode om langs biologische weg afvalwater te zuiveren door middel van bacteriën. Dr. Ir. A. Pasveer was de ontwerper. In het ovale circuit werd het water voortgestuwd door een rotor. Van 1960 tot 2001 deed deze dienst. Het was toen de oudste nog werkende rioolzuiveringsinstallatie. Vanwege het bijzondere karakter werd dit object in 2013 aangewezen als rijksmonument.

Wel toegankelijk, niet in werking.