Burghsluis

Plompe Toren

Plompe Toren

Adres: Koudekerkseweg 12

De Plompe Toren herinnert aan het verdronken dorp Koudekerke, dat in de 16e eeuw door de bewoners werd verlaten. De toren bleef als baken voor de scheepvaart behouden. De toren is nu een informatiecentrum van de Vereniging Natuurmonumenten.