Doelstellingen

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken organisaties die moet leiden tot een meerwaarde voor die organisaties én voor de inwoners, eigenaren van monumenten en bezoekers van de gemeente Schouwen Duiveland.
  2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het gemeentebestuur over (uitvoering van) beleid en daarop betrekking hebbende activiteiten.
  3. Het erfgoed onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers van de gemeente.
  4. Het bevorderen van de verspreiding van de kennis over het erfgoed binnen de gemeente.
  5. Het bevorderen van een kwalitatief goede instandhouding van het erfgoed binnen de gemeente.