Open Monumentendag in Bruinisse

Deelnemers in Bruinisse

gereformeerde kerk Bruinisse

Gereformeerde kerk

Het eerste kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Bruinisse werd in 1868 aan de Noorddijk gebouwd.
In 1904 werd deze kerk vervangen door het huidige gebouw, dat het bombardement van het dorp in januari 1945 door de Engelsen overleefde, hoewel het wel door granaten beschadigd werd. Zowel tijdens de inundatie gedurende 1944 en 1945 als in 1953 heeft het kerkgebouw te lijden gehad van wateroverlast.
In 1962 werd op kosten van het Rampenfonds overgegaan tot restauratie van de kerk, waarbij de inrichting van het gebouw werd gewijzigd. In 1992 werd het interieur van de kerk andermaal aangepast.

Adres; Noorddijk 4

Brusea

Brusea, Oudheidkamer en visserijmuseum

 

Deze visserswoning is gebouwd rond 1900.

In deze woning is de Oudheidkamer ingericht en in het naastgelegen pand het (mossel) Visserijmuseum: samen vormen ze Brusea.

Adres; Oudestraat 23

 

hervormde kerk Bruinisse

Kerkgebouw PKN   open tussen 10:00 en 16:00 uur

In 1949 is begonnen met de bouw van deze kerk, en in 1952 is deze in gebruik genomen.

Het orgel is een van vulpen orgel.

Adres: Kerkplein 1