Open Monumentendag in Zierikzee

De activiteiten die in Zierikzee worden georganiseerd op deze Open Monumentendag staan onderaan deze pagina.

Deelnemers in Zierikzee

Stadhuis museum

Stadhuis(museum)

Het Stadhuismuseum is ondergebracht in een bijzonder gebouw, waarin tot 1997 het gemeentebestuur van Zierikzee zetelde. Het oudste gedeelte (de Vleeshal) dateert uit de periode 1250-1350; de andere gedeelten van het gebouw zijn ruim 450 jaar oud. In het verleden was dit gebouw niet alleen het onderkomen van het stadsbestuur, maar ook de rechtbank, het waterschap, de vleeshal en de waag (voor onder meer de keuring van meekrap) waren hier gehuisvest. En hoog op de toren waakt Neptunes nog altijd over de stad.

Adres: Meelstraat 6

Rolstoeltoegankelijk,

       

Gravensteen

Gravensteen

De 500 jaar oude stadsgevangenis aan de Mol in Zierikzee geeft een goed beeld van het gevangenisleven in het verleden. Het cellencomplex op de eerste etage dateert uit 1526. Inscripties in de houten wanden vertellen het verhaal van de gevangenen, hun hoop en wanhoop.

Adres: Mol 25

 

 

museumhaven

Museumhaven Zeeland /Stads- en commerciewerf

Deze voormalige houtloodsen zijn door de Stichting Renesse ingrijpend gerestaureerd en ingericht als scheepswerf en museum.

Adres: Vissersdijk 2 / Oude Haven

 

 

 

 

Noordhavenpoort

Noordhavenpoort

De Noordhavenpoort dateert in zijn huidige vorm van omstreeks 1500 en fungeerde als verdedigingswerk. Ze bestaat uit een binnen- en buitenpoort die door middel van een hoefijzervormige weergang met elkaar verbonden zijn. Bij dreigend gevaar gingen de poorten dicht. Nu zijn er in het poortencomplex expositieruimten te vinden.
 

Adres: Noordhavenpoort 1,  Benedenverdieping gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk

 

Zuidhavenpoort Zierikzee

Zuidhavenpoort

De Zuidhavenpoort dateert uit de 14e eeuw met in de toren het oudste carillon van Nederland. De laatste restauratie aan dit poortencomplex is in 2011 uitgevoerd. Op de weergang zijn bouwtekeningen van de vestingen te zien.

 

Nobelpoort

Nobelpoort

Korte Nobelstraat.
De Nobelpoort verrees in het midden van de 14e eeuw. Wat opvalt, zijn de torenspitsen, de ene telt acht kanten, de andere maar liefst zestien. De Nobelpoort deed in het verleden dienst als depot voor de schutterij.

Adres: Korte Nobelstraat

 

 

Dikke Toren

Sint-Lievensmonstertoren (Dikke Toren)

De Sint-Lievensmonstertoren, ook wel Dikke Toren genoemd, is 62 meter hoog. In 1454 werd met de bouw begonnen van deze toren, die aanvankelijk twee keer zo hoog had moeten worden. Omstreeks 1510 werd de bouw gestaakt.
 

Adres: Kerkplein 2,  Begane grond rolstoeltoegankelijk

 

 

Nieuwe Kerk Zierikzee

Nieuwe kerk  open 10:00-16:00 uur.

Deze kerk is in 1848 gebouwd, nadat de Sint-Lievensmonsterkerk in 1832 afgebrand was. De Nieuwe Kerk is gebouwd volgens de toen geldende mode van het neoclassicisme. In de bestrating van het kerkplein zijn de contouren van de vroegere Sint-Lievensmonsterkerk te zien.  Huidige functie: cultureel centrum.

 

Adres: Kerkplein 1,  Rolstoeltoegankelijk

 

beuze gasthuiskerk zierikzee

Gasthuiskerk

De Gasthuiskerk was ooit de kapel van het Sint Elizabethsgasthuis. Deze kerk kreeg in 1651-1652 een galerij met daaronder de Beuze. Sinds 1613 hier de hervormde gemeente gevestigd. In de beurs werd graan verhandeld. Nu dient het als ontmoetingsplaats voor jong en oud. In de jaren 1948-1958 en in de periode 1992-1994 is het kerkgebouw gerestaureerd en momenteel worden de twee torens gerestaureerd.

Adres: Havenplein 17

 

 

Evangelisch Lutherse Kerk

Evangelisch Lutherse kerk

De Evangelisch Lutherse Kerk wordt ook wel de kerk met de zwaantjes genoemd. In zijn huidige vorm dateert dit kerkgebouw uit 1755. Sinds 1713 is dit het godshuis van de Lutheranen.

Adres: Gat van West Noordwesten 1. 

 

 

st. Willibrorduskerk Zierikzee

Sint Willibrorduskerk (RK)

Dit Rooms-Katholieke kerkgebouw is in 1768 gebouwd als schuur of schuilkerk. Bij de aanvankelijke bouw mocht de kerk geen opvallend uiterlijk hebben. In 1841 - 1842 kreeg het gebouw het uiterlijk van een kerk.

Adres: Hoge Molenstraat 86.  Rolstoeltoegankelijk via zijingang Mosselstraat

 

galerie Groendal

Galerie Groendal

 
Dit huis met klokgevel uit 1750 bezit een winkelpui met deur in het midden.

 

Adres: Korte Groendal 18.

 

verborgen schoonheid

Verborgen Schoonheid 

Voormalige visserswoning uit 1799.

Adres: Korte Groendal 16.   

 

 

Loge de ster in t oosten

Loge ‘De Ster in ’t Oosten no. 29’

Woonhuis met lijstgevel uit de 18e eeuw. Voordeuromlijsting met consoles. In 1854 is het gebouw aangekocht en ingericht als loge-gebouw voor de Vrijmetselaarsloge ‘De Ster in ‘t Oosten’ no. 29, die werd geïnstalleerd op 12 juni 1800.

 

Adres: Sint Domusstraat 66.

 

 

vismarkt zierikzee

Vismarkt en Sint Jacobshofje

 Deze oase van rust is een overblijfsel van het Sint Jacobshofje, indertijd gesticht voor het huisvesten van vissersweduwen. In 1804 werd de vismarkt hierheen verplaatst. De overdekte hal en het afslagershuisje dateert van een jaar later.

Adres: Sint Domusstraat 51-53.

 

molen den haas Zierikzee

Molen Den Haas

Dit is een stenen korenmolen uit 1727. Rond 1600 werd hier een standerdmolen gebouwd, die in 1723 is gesloopt. Vier jaar later verrees op deze plaats een nieuwe, stenen korenmolen. De volledig gerestaureerde molen is sinds 1987 weer in gebruik. Op vrijwillige basis wordt hier nu graan gemalen.

Adres: Bolwerk 1

 

 

Galerie het Moment

Galerie het Moment

Van oudsher een woning en het is een rijksmonument. De gevel dateert uit de zeventiende eeuw; stoep met hekwerk.

Adres: Poststraat 28.

 

galerie het Moment Zierikzee

Het Moment - edelsmeden

Van oudsher een woning en het is een rijksmonument. De gevel dateert uit de zeventiende eeuw en heeft een klokgevel; stoep met hekwerk.

 

Adres: Poststraat 30.

 

 

Burgerweeshuis Zierikzee

Burgerweeshuis

Dit pand dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Eind 17e eeuw kreeg het zijn voorgevel met uitgemetselde pilaster. Van 1858 tot 1940 bood dit gebouw onderdak aan weeskinderen. Aan de voorzijde van het pand is de salon met goudleer behang, die als regentenkamer werd gebruikt.

Adres: Poststraat 45.

molen de hoop Zierikzee

Molen De Hoop

Deze molen is van oorsprong een houten schorsmolen (1788), maar veranderde in 1820 tot een korenmolen en na 1850 in een stellingmolen. Na een grondige restauratie is de molen sinds 1982 weer in gebruik. Er worden speciale meelsoorten gemaakt voor de verkoop aan bakkerijen en particulieren.

Adres: Lange Nobelstraat 43. 

 

atelier de witte roos

Atelier de Witte Roos

Het pand dateert in oorsprong uit de 15e eeuw, tegenwoordig in gebruik als schildersatelier.

 

Adres: Maarstraat 5, Zierikzee

 

de wildeman zierikzee

Hector

Dit pand met zijn rijke historie is gebouwd omstreeks 1512. Het pand is ver uitgebouwd langs het Vrijpoortje. Boven het poortje is een eenvoudige klokgevel XVIII. Doet nu dienst als hotel-restaurant.

Adres: Havenplein 25.

Pomphuis

Pomphuis Zandweg met fontein

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 19 februari 1945 de markante watertoren van Zierikzee door de bezetter opgeblazen. Na de bevrijding is hiervoor in de plaats het "Pomphuis Zandweg" gerealiseerd. Dit pomphuis zorgde er voor dat de optimale druk van het drinkwater in Zierikzee en ook Duiveland gewaarborgd bleef. In de fontein zijn wapenschildjes verwerkt van de 18 oud-gemeenten op Schouwen-Duiveland. Deze schildjes zijn afkomstig van de oude watertoren aan het Slingerbos.

adres:  Zandweg 32 Zierikzee

de Werf

Grand café De Werf

Deze voormalige houtloods van de Zierikzeese houthandel is gebouwd tussen 1880 en 1890.

Tegenwoordig is dit een Grand Café.

 

adres: Vissersdijk 2a

 

bakkerijmuseum

Bakkerij museum Om den Broode

Begane grond rolstoeltoegankelijk.

Dit museum geeft een historisch beeld van de bakkerij en de groei van de Koninklijke Zeelandia groep BV in het bijzonder. Dit internationale bedrijf in bakkerijgrondstoffen bestaat sinds 1900.

Adres: Witte Eyestraat 5

 

 

Havenpark

Koopmanswoning

Huis met gepleisterde gevel. Het casco van de woning stamt uit de 16e eeuw, maar is in de 18e een 19e eeuw gewijzigd. Bijzonder zijn de 16e eeuwse onderdelen waaronder de balklagen en eikenhouten kap. Delen van de 18e eeuwse stijlkamers bevatten plafonds en schouwen in Lodewijk IV en Lodewijk VI stijl.

 

adres: Havenpark 6

 

rijtuighuis

Rijtuighuis

Dit is het oude rijtuighuis van het Burgerweeshuis, gebouwd tussen 1800 en 1900.

 

Adres: Wevershoek 15

12 apostelen/marmur

De Twaalf Apostelen / Platenlounge Marmur

De 12 Apostelen is een huis met een lijstgevel uit 1800. De naam "de Twaalf Apostelen" stamt al uit 1667. Het pand heeft een beschermd winkelinterieur uit 1825.

 

Adres: Havenplein 6

FiZi

FiZi Theater - De Weverij

De Weverij aan het Kerkhof werd in 1839 gebouwd en een jaar later in gebruik genomen. De gebroeders Salomonsen uit Twente stichtten in een aantal Zeeuwse plaatsen weverijen. Hier werden calicots geproduceerd, een zeer fijn geweven katoen.De dakconstructie was een nieuwe vinding, bedacht door de Franse kolonel Armand Rose Emy (1771-1851). Het grote voordeel hiervan was dat onder de spanten een open ruimte overbleef. Over die dakconstructie verklaarden deskundigen: ‘Het goed bewaard gebleven Emyspant van Zierikzee is volstrekt uniek en deze ontdekking is van bouwhistorisch belang op Europese schaal’. De Weverij werd in 2011/2012 gerestaureerd en is in gebruik genomen door fiZi (filmtheater Zierikzee).

 

Adres: Kerkhof 3

 

Zoutkeet

De Zoutkeet

Oorspronkelijk logement, later verbouwd tot Patriciershuis. In 1970 volledig gerenoveerd. De bewonerslijst, van dit woonhuis met zijn kenmerkende hardstenen lijstgevel in Lodewijk XVI-stijl (laat 18e eeuw) met deur- en vensteromlijstingen voorzien van "oortjes" en een borstwering met eikenbladfestoen, gaat terug tot 1596.

Adres: Poststraat 33

 

Yewel

Yewel woonhuis/Galerie

Dit Rijksmonument is rond 1650 gebouwd en heeft na 1750 dienst gedaan als dienstwoning voor het buurhuis, Havenpark 31. In deze dienstwoning woonden onder andere de koetsier en de dienstmeid. Het pand is gerenoveerd en doet nu dienst als woonhuis en galerie.

 

Adres: Havenpark 29

Woonhuis Verrenieuwstraat

Woonhuis (particulier)

Dit woonhuis in de Verrenieuwstraat is een Rijksmonument en gebouwd in de 19e eeuw.

De woning is gerenoveerd in 2012. Hierbij zijn de balkenplafonds in ere hersteld. De oude kapconstructie is blijven zitten, maar het dak is wel vernieuwd in oude stijl

Adres: Verrenieuwstraat 9

Activiteiten / Bezienswaardigheden

* Monumentenwandeling met gids (gratis): Parel aan de Oosterschelde, vertrek vanaf het VVV-kantoor, Nieuwe Haven 7 om 11:00 uur en om 15:00 uur. (1,5 uur)

* Fietsroute Ee en Gouwe langs monumenten en monumentale zaken in het buitengebied (ca 25 km) Gratis af te halen bij het VVV-kantoor, Nieuwe Haven 7.

* Rondritten in het centrum van Zierikzee met de Victoriakoets (tegen betaling), getrokken door twee fjord-paarden (bij droog weer). Vertrek vanaf het Havenpark tussen 11:00 en 17:00 uur.

* Informatiestand van de Vereniging Stad en Lande(historische/heemkundevereniging van Schouwen-Duiveland): onder de Beuze, Havenplein

* "O Kijk hier": Panorama-expo op de muziektent (Havenpark) met feestfoto's van het Havenplein ruim 100 jaar terug. Met verteltafel: Feesten op de gedempte Ee, om 11:00 uur en 12:00 uur. Tevens route "Zierik langs de Ee", loopt van de Zuidhavenpoort tot de Westbrug en tot d Nobelpoort, start bij Havenpark 10.

* Presentatie Streekdrachtvereniging "De Arke": Onder de Beuze aan het Havenplein om 13:00 en om 14:15 uur.