Subsidieregelingen voor eigenaren van monumentenpanden

dinsdag 28 februari 2023

Voor financiële ondersteuning bij de instandhouding van (rijks)monumenten zijn er ook in 2023 verschillende subsidieregelingen.

Belangrijkste wijziging is de openstelling van de provinciale regeling voor restauratiesubsidie: een aanvraag om subsidie in de restauratiekosten kan worden ingediend van 1 maart tot en met 1 mei 2023. Ook is de maximale subsidie verlaagd van maximaal € 750.000 naar € 500.000. Bij de ‘informatie voor monumenteneigenaren’ zijn de teksten geactualiseerd.

Lees verder