Informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten

vrijdag 25 november 2022

Op maandag 28 november organiseert het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland, in samenwerking met de gemeente, een informatieavond voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis te Zierikzee en begint om 19.30 uur.

Eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen, die voor deze avond geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn eveneens van harte welkom.

Het programma voor de informatieavond op 28 november ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur - Welkom door Ria Geluk, voorzitter van het Erfgoedplatform
  • 19.35 uur - Opening door Jacqueline van Burg, wethouder
  • 19.50 uur - Informatie over de subsidieregeling instandhouding woonhuis-rijksmonumenten door Jan van de Voorde, adviseur van het Erfgoedplatform
  • 20.10 uur - Informatie over nut en noodzaak van regelmatige inspecties en het duurzaam monumentenpaspoort door Wim Jakobsen, teamleider Monumentenwacht bij Erfgoed Zeeland
  • 20.30 uur - Toelichting op gemeentelijk beleid duurzaamheid door Baukje Bruinsma, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Schouwen-Duiveland
  • 20.50 uur - Toelichting op de advisering over vergunningaanvragen voor monumenten, in het bijzonder duurzaamheidsmaatregelen, door Karin Vlaar, namens de welstands- en monumentencommissie
  • 21.10 uur - Belangrijkste websites
  • 21.15 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen
  • 21.30 uur - Afsluiting van de avond door Ria Geluk

Downloads

Download hieronder de presentaties van de informatieavond op 28 november 2022.