Informatieavond voor eigenaren Rijksmonumenten

maandag 14 november 2022

In de maand november zullen er twee informatieavonden worden gehouden voor alle eigenaren van rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomsten worden gehouden in het gemeentehuis te Zierikzee en beginnen allebei om 19.30 uur. Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland organiseert, in samenwerking met de gemeente, beide bijeenkomsten.

Op maandag 21 november wordt de informatieavond gehouden voor eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Van de ruim 800 rijksmonumenten op Schouwen-Duiveland zijn er ca. 200 monumenten die niet als (voormalig) woonhuis geregistreerd staan. Voorbeelden hiervan zijn kerken, torens, molens, boerderijen, kastelen, buitenplaatsen, stadhuizen en verdedigingswerken. Voor de eigenaren van deze objecten zal informatie worden verstrekt over de subsidiemogelijkheden bij rijk, provincie en gemeente. Belangrijke thema’s zullen ook de rol van de gemeente en het herbestemmen en verduurzamen van monumenten zijn.

De bijeenkomst op maandag 28 november is uitsluitend bedoeld voor de particuliere eigenaren van woonhuismonumenten. Ook eigenaren van complex historische buitenplaatsen zijn op deze avond van harte welkom. Op deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de rijkssubsidieregeling voor woonhuismonumenten, de regeling die sinds 2019 in de plaats is gekomen voor de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren. Daarnaast zullen ook de duurzaamheidsmaatregelen voor woonhuiseigenaren en het nut van inspecties door de Monumentenwacht op deze avond aan de orde komen.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen binnenkort een uitnodiging voor de informatieavonden verwachten.

Het programma voor de informatieavond op 21 november ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur - Welkom door Ria Geluk, voorzitter van het Erfgoedplatform
  • 19.40 uur - Informatie over de Subsidieregeling instandhouding monumenten door Jan van de Voorde, adviseur van het Erfgoedplatform
  • 20.10 uur - Toelichting op de rol van de gemeente bij de instandhouding van monumenten/het gemeenteloket door Guus Besuijen, erfgoedcoördinator bij de gemeente Schouwen-Duiveland
  • 20.30 uur - Informatie over de rol van de loods herbestemming bij de provincie Zeeland en de relatie met kerkenvisies door Elza van Liere, loods herbestemming bij de Provincie Zeeland
  • 20.50 uur - Informatie over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten door Jan van de Voorde
  • 21.00 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen
  • 21.30 uur - Afsluiting van de avond door Ria Geluk 

Downloads

Download hieronder de presentaties van de informatieavond op 21 november 2022.