Herijking gemeentelijke monumenten

maandag 15 november 2021

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de afgelopen jaren een onderzoek laten uitvoeren naar de gemeentelijke monumenten die binnen de gemeente als zodanig zijn aangewezen. Deze gemeentelijke monumenten zijn inmiddels meer dan 25 jaar geleden aangewezen en in het onderzoek is beoordeeld of de cultuurhistorische waarden een aanwijzing als gemeentelijk monument nog steeds rechtvaardigen.

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland is op diverse momenten betrokken geweest bij de uitkomsten van het onderzoek, waaruit bleek dat er verschillende gemeentelijke monumenten inmiddels waren gesloopt of waren aangewezen als rijksmonument. Daarnaast zijn er bijna 50 objecten die momenteel, op grond van objectieve beoordelingscriteria, onvoldoende cultuurhistorische waarden bezitten.

Alle eigenaren, waarvan hun eigendom onvoldoende cultuurhistorische waarden heeft, ontvangen een brief van het gemeentebestuur met een toelichting op de voorgenomen afvoering van de gemeentelijke monumentenlijst. Deze eigenaren kunnen hiertegen zienswijzen indienen, die inhoudelijk zullen worden behandeld en beantwoord. Daarna zal de aangepaste gemeentelijke monumentenlijst worden vastgesteld.

Voor een uitgebreide toelichting en de documenten die op het onderzoek betrekking hebben verwijzen wij graag naar de website van de gemeente Schouwen-Duiveland:

https://www.schouwen-duiveland.nl/organisatie/verordeningen-en-regelingen/gemeentelijk-beleid-en-beleidsregels

De documenten op de website van de gemeente bevatten de volgende informatie:

1.       Het onderzoek herijking gemeentelijke monumenten uit 2016 van Dorp, Stad en Land, waarbij alle gemeentelijke monumenten zijn onderzocht; 

https://www.schouwen-duiveland.nl/fileadmin/Schouwen-Duiveland/Pdf/Beleidsstukken/Monumentenbeleid/Rapport_herijking_gemeentelijke_monumenten.pdf

2.       Het rapport herwaardering gemeentelijke monumenten uit 2020 van Dorp, Stand en Land, waarbij 54 objecten nader zijn onderzocht op basis van objectieve criteria; 

https://www.schouwen-duiveland.nl/fileadmin/Schouwen-Duiveland/Pdf/Beleidsstukken/Monumentenbeleid/Aanvulling_rapport_herijking_gemeentelijke_monumenten.pdf

3.       De beschrijving van 19 gemeentelijke monumenten, waarvan tot op heden de motivatie (lees: redengevende beschrijving) ontbrak of onvoldoende was;

https://www.schouwen-duiveland.nl/fileadmin/Schouwen-Duiveland/Pdf/Beleidsstukken/Monumentenbeleid/Aanvullende_redengevende_beschrijvingen.pdf

4.       De lijst van de resterende 315 gemeentelijke monumenten, die overigens pas definitief wordt na behandeling en beantwoording van eventuele zienswijzen.

https://www.schouwen-duiveland.nl/organisatie/verordeningen-en-regelingen/gemeentelijk-beleid-en-beleidsregels