Forse rijkssubsidie voor restauratie Kademuren Oude Haven te Zierikzee

maandag 29 juni 2020

In mei 2019 werd door de Minister van OCW de subsidieregeling voor grote restauraties van rijksmonumenten gepubliceerd. Restauratiesubsidie voor rijksmonumenten worden jaarlijks door de provincies toegekend, maar door de benodigde subsidies passen grote restauraties vaak niet binnen de beschikbare budgetten van de provincies. Voor deze incidentele regeling werd een totaalbedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld.
Hoewel in Zeeland binnen enkele jaren wel enkele grote restauraties moeten worden uitgevoerd waren de plannen hiervoor nog niet voldoende uitgewerkt. Eén restauratieplan was inmiddels zover gereed dat het wel tijdig kon worden ingediend, namelijk voor 16 september 2019. Dit betrof het restauratieplan voor de Kademuren aan de Oude Haven te Zierikzee. Daarna werden de plannen beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarvoor een termijn van 22 weken was gesteld.
Op 19 maart jl. maakte de RCE bekend welke aanvragen konden worden gehonoreerd en daaruit bleek dat de enige Zeeuwse aanvraag, van de gemeente Schouwen-Duiveland, op een subsidie kon rekenen van € 1.719.624,=.