Informatieavond 17 februari 2020

dinsdag 18 februari 2020

Op 17 februari j.l. is er een informatieavond gehouden over de rijkssubsidies voor eigenaren van rijksmonumenten met een woonhuisfunctie.
informtieavond

Sinds vorig jaar is de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten komen te vervallen en daarvoor is een nieuwe subsidieregeling in de plaats gekomen. Tussen 1 maart en 30 april 2020 kunnen eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten voor de eerste keer een subsidie aanvragen voor de gemaakte instandhoudingskosten over 2019. Medewerkers van Erfgoed Zeeland hebben een nadere toelichting gegeven over deze subsidieregeling,

Een overzicht van de presentaties vindt u op https://www.erfgoedzeeland.nl/nieuws/2020/02/informatieavonden-eigenaren-rijksmonumenten/

Op de pagina Informatie voor Eigenaren vindt een een korte samenvatting en een impressie van de bijeenkomst