Gemeentesubsidie voor isolatie van woningen

maandag 29 april 2019

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?
subsidieregeling

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft onlangs bekend gemaakt dat eigenaren van woonhuizen, die permanent bewoond zijn, gebouwd zijn voor 1975 en een WOZ-waarde hebben die lager is dan € 300.000 een subsidie kunnen aanvragen voor het isoleren van hun woning. Ook monumenten vallen binnen deze criteria. 

De informatie voor eigenaren is de vinden op

https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws-en-actualiteit/2019/04/isolatiesubsidie