Instandhoudingssubsidie voor uw Rijksmonument!

dinsdag 6 maart 2018

Vraag het aan vóór 1 april 2020
Subsidie rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten, die niet als woonhuis worden aangemerkt, kunnen van de rijksoverheid subsidie in de onderhoudskosten krijgen. Deze subsidie bedraagt 60% van de goed te keuren subsidiabele kosten. De subsidie voor de periode 2021-2026 moet u vóór 1 april 2020 aanvragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt deze subsidie vast.

U kunt deze subsidie via een digitale subsidiemodule aanvragen. Hiervoor moet u een begroting voor een periode van 6 jaar opstellen.

Voor informatie hierover: zie www.monumenten.nl, zie tabblad “financiering monument, instandhoudingssubsidie”.

U kunt voor uw subsidie-aanvraag een beroep doen op architectenbureaus en/of adviesbureaus, die hierin gespecialiseerd zijn. Deze zijn te vinden op de website www.stichtingerm.nl, kijk bij tabblad “erkende bedrijven”.

Hebt u vragen, stuur dan een e- mail naar: erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl

Digitale gids Monumentaal wonen:

handig voor eigenaar rijksmonument

Wonen in een (rijks)monument brengt voordelen én spelregels met zich mee. De digitale gids Monumentaal wonen legt op uit wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. De gids is bedoeld als wegwijzer in monumentenland.

Monumentaal wonen geeft een antwoord op vragen als:

·         wat komt er kijken bij restauratie en (planmatig)onderhoud?

·         hoe kunt u energie besparen?

·         waar moet u zijn voor een instandhoudingssubsidie of een lening met lage rente?

·         hoe zit het met een vergunning?

·         welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Daarnaast bevat de gids ook een aantal (web)adressen van organisaties die (rijks)monumenteneigenaren verder kunnen helpen. De gids is een uitgave van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Belastingdienst Bureau Monumentenpanden, De Groene Grachten en de Federatie Grote Monumentengemeenten.

Bestel de gids via www.monumenten.nl/een-monument-kopen/gids-monumentaal-wonen