Informatieavond eigenaren van rijksmonumenten

donderdag 28 februari 2019

Op 14 maart 2019 wordt een informatieavond gehouden voor alle eigenaren van rijksmonumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. De bijeenkomst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk te Zierikzee en begint om 19.30 uur
Het huis met de Rode Kamer

Met ingang van 1 januari 2019 komt er een subsidieregeling om bewoonde monumenten in goede staat te houden. Deze subsidieregeling komt in plaats van de fiscale aftrek voor het onderhoud aan rijksmonumenten. De mogelijkheid om de kosten van onderhoud aan een rijksmonument fiscaal af te trekken vervalt per 1 januari 2019. Alle kosten, mits deze in 2018 betaald zijn, mogen (voor de laatste keer) bij de belastingaangifte over 2018 worden verrekend.

De nieuwe subsidieregeling, het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten, is op 15 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Dit besluit kunt u hier inzien.

Voor het verstrekken van subsidies op grond van het nieuwe besluit is voor de jaren 2019 tot en met 2022 in totaal een bedrag van € 200 miljoen beschikbaar.

Ook de Subsidieregeling voor rijksmonumenten, niet zijnde woonhuismonumenten, is gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat het subsidie wordt verhoogd van 50% naar 60%. Tegelijkertijd zijn ook de financiële producten van het Nationaal Restauratiefonds vernieuwd.

Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland en de gemeente Schouwen-Duiveland organiseren een informatieavond voor alle eigenaren van rijksmonumenten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze informatieavond wordt gehouden op donderdag 14 maart a.s., aanvang 19.30 uur, in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Tijdens deze informatieavond worden door medewerkers van Erfgoed Zeeland en het Nationaal Restauratiefonds presentaties gehouden over de verschillende mogelijkheden van financiële ondersteuning van eigenaren van rijksmonumenten. Ook zal door de Monumentenwacht Zeeland het Duurzame Monumentenpaspoort worden toegelicht.

Alle eigenaren van rijksmonumenten ontvangen van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland een uitnodiging voor de informatieavond met het verzoek zich als bezoeker te laten registreren. Opgeven kan overigens ook via het mailadres van het Erfgoedplatform: erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl