Fiscale aftrek voor rijksmonumenten opnieuw onder druk

dinsdag 14 augustus 2018

De Minister van OCW heeft aangekondigd de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten in te willen trekken en te vervangen door een nieuwe subsidieregeling.

Erfgoed telt

Eind 2016 moest de toenmalige Minister van OCW, Jet Bussemaker, onder grote druk van de Tweede Kamer een voorstel tot afschaffing van de fiscale aftrek terugnemen. De huidige Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft in de beleidsbrief Erfgoed Telt, die op 22 juni jl. aan de Tweede Kamer is gezonden, opnieuw aangekondigd dat de fiscale aftrek met ingang van 2019 zal worden ingetrokken en wordt vervangen door een subsidieregeling.

Eigenaren van rijksmonumenten die nog gebruik willen maken van de fiscale aftrek zullen die werkzaamheden aan hun rijksmonument nog dit jaar moeten uitvoeren en betalen. Dit is lucratief voor eigenaren die én veel werkzaamheden willen uitvoeren én in de hoogste belastingschijven hun aftrek kunnen plegen.

De nieuwe subsidieregeling is nog niet bekend, maar de Minister kondigt in de beleidsbrief aan dat eigenaren vanaf het kalenderjaar 2019 gebruik kunnen maken van de nieuwe subsidieregeling, waarbij maximaal 35% subsidie kan worden verkregen.

Groot verschil met de fiscale aftrek is dat de nieuwe subsidieregeling alleen wordt opengesteld voor eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, waarbij alleen de kosten die betrekking hebben op de instandhouding van monumentale waarden onder de subsidieregeling zullen vallen.

De beleidsbrief is in verschillende vormen uitgebracht: een meer publieksvriendelijke versie, https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/nieuws/189.014_ocw_cultuurbrief_erfgoedtelt.pdf, en de tekst van de brief zoals deze door de Minister van OCW op 22 juni 2018 aan de Tweede Kamer is gezonden, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12223&did=2018D35688

De behandeling van de brief in de Tweede Kamer zal, naar verwachting, worden gekoppeld aan een plenair debat over bescherming en behoud van erfgoed, dat vermoedelijk op 11 september a.s. zal plaatsvinden. De Vaste Commissie voor OCW heeft inmiddels een (schriftelijke) vragenronde ingebouwd en op die (77!) vragen moet de Minister uiterlijk 17 augustus reageren. Dezelfde commissie wil op korte termijn ook nog een Rondetafelgesprek Monumenten organiseren.

Mocht u vragen over dit onderwerp hebben dat kunt u deze mailen naar, erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl