Nieuwsbericht fiscale aftrek

donderdag 1 februari 2018

Ook in 2018 fiscale aftrek voor rijksmonumenten

Euro

In het najaar van 2016 kwam de regering met het wetsvoorstel de fiscale aftrek voor uitgaven aan rijksmonumenten af te schaffen en te vervangen door een eenvoudige subsidieregeling. Aan het afschaffen van de aftrek was ook nog een bezuiniging verbonden, waardoor in plaats van € 57 miljoen slechts € 32 miljoen resteerde voor die subsidieregeling. In de periode tussen Prinsjesdag en 9 november 2016 is dit voorstel door de Tweede Kamer van tafel geveegd, waarna de Minister van OCW op 9 november 2016 een brief namens de regering aan de Tweede Kamer stuurde met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Dit betekende dat de fiscale aftrek voor het onderhoud aan rijksmonumenten ook in 2017 bleef bestaan.

Na de verkiezingen van 15 maart 2017 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer controversieel verklaard, waarmee het niet meer door het huidige kabinet kan worden behandeld. Dit kabinet heeft overigens de voorgenomen bezuiniging van € 25 miljoen inmiddels wel teruggedraaid. Mede door de trage formatie van een nieuwe regering is het inmiddels ook niet meer mogelijk om tijdig voor 2018 een wetsvoorstel in te dienen.

Inmiddels ligt er een brief over de voortgang van de fiscale aftrek bij de Tweede Kamer. Deze brief is volledig te lezen door de volgende link te gebruiken en daarna het kamerstuk te downloaden:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z09547&did=2017D19847

 

Kort samengevat bevat de brief de volgende bijzondere punten:

  1. Het afschaffen van de fiscale aftrek zal worden uitgesteld tot 2019, waarmee de aftrek ook in 2018 mogelijk zal zijn;
  2. Het Ministerie zal, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de nadere uitwerking van een vervangende subsidieregeling;
  3. Het is aan het nieuwe kabinet hierover een besluit te nemen;
  4. Het rijksproject Erfgoed Telt is van start gegaan en heeft tot doel in 2019 een financieel stelsel te realiseren dat zo goed mogelijk de vele en verschillende monumenten van ons land kan behouden voor de toekomst.

 

Het Erfgoedplatform blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.